Zakelijke markt

Werkgevers hebben een steeds groter wordende verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. Via de collectieve zorgverzekering bieden wij hen ondersteuning met onze expertise op het vlak van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Collectiviteiten bieden ons de mogelijkheid om vanuit onze expertise samen met werkgevers te werken aan de gezondheid van verzekerden. We adviseren over gezondheidsrisico’s, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en zorgen dat daar goede zorg voor beschikbaar is. Deze meerwaarde blijft ook zonder korting van kracht. Zowel voor de werkgever als de individuele werknemer én de zorgverzekeraar. Daarom blijven wij, ondanks het per 1 januari 2023 verdwijnen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering, inzetten op collectiviteiten.

In 2022 hebben we de samenwerking met FitzMe voor collectief verzekerden geïntensiveerd. De app en het portal van FitzMe hebben een grote update gehad om zo een betere User Experience te kunnen bieden. Na de lancering in Q3 is een toename van het aantal actieve gebruikers zichtbaar. Alle content en digitale interventies zijn nog beter toegankelijk gemaakt voor werknemers. Ook zijn, naast online leefstijltrainingen, kortere, eenvoudige interventies toegevoegd, zodat er voor iedere werknemer die aan de slag wil met vitaliteit en leefstijl, daadwerkelijk handelingsperspectief wordt geboden. Collectief verzekerden kunnen laagdrempelig aan de slag en metingen laten zien dat de dienstverlening wordt afgenomen.