Diversiteit & inclusie

We willen dat iedere medewerker bij CZ groep vanuit diens achtergronden, talenten, ideeën en overtuigingen mee kan praten, denken en beslissen. We hebben een diversiteits- en inclusieprogramma ontwikkeld en zijn in 2022 begonnen met de uitvoer daarvan. Op Diversity Day (4 oktober) werden gerechten uit verschillende delen van de wereld in ons bedrijfsrestaurant geserveerd, werd een lezing gegeven over inclusie en konden leidinggevenden een workshop ‘inclusieve vacatureteksten schrijven’ volgen. Aan het eind van het jaar zijn we begonnen met een quickscan die inzicht geeft in hoe CZ groep ervoor staat op het gebied van diversiteit en inclusie. Dit zal leiden tot een plan van aanpak. Ten aanzien van onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen streven wij bij de selectie van nieuwe leden naar een evenwichtige verdeling over mannen en vrouwen. In 2022 is deze ambitie in beide echelons gerealiseerd. Onder Corporate Governance lichten wij dit verder toe. 

In lijn met de Participatiewet spannen wij ons in om mensen met een arbeidsbeperking effectief voor onze organisatie in te zetten. In dit kader zijn er 15 medewerkers (12,3 FTE) bij ons werkzaam (eind 2022). Om hen zo optimaal mogelijke werkomstandigheden te bieden, hebben we - naast specifieke recruitment, begeleiding en jobcoaching - geïnvesteerd in aanpassing van ICT-systemen en werkplekken.