Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit verzekerden die gezamenlijk ervoor zorgen dat de leden van CZ groep voldoende invloed hebben op het beleid. De Ledenraad heeft verschillende taken en bevoegdheden. Zoals het benoemen van de leden van de RvC, het wijzigen van statuten of het ontbinden van de juridische entiteit, het vaststellen van de jaarrekening en het nemen van besluiten bij juridische fusies. Dit alles op voorstel van RvB of RvC. Daarnaast is de ledenraad een klankbord voor de RvB en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over het beleid. Ook zet de Ledenraad actief onderwerpen op de agenda van zijn vergaderingen met de RvB en de RvC.

De samenstelling van de raad past bij de kwaliteit en expertise die CZ groep heeft vastgelegd in zijn bestuurlijke uitgangspunten. Daarnaast is gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van verzekerden van de gehele CZ groep. Jaarlijks evalueert de Ledenraad het eigen functioneren en de samenwerking met de RvC en de RvB. Ook beoordeelt hij het individueel functioneren van zijn leden.

De Ledenraad in 2022

     

Verzekeraar

Geslacht

Titel

Naam

Lid sinds

Herbenoemd per

Einde zittingstermijn

Nationaliteit

CZ

Mw.

 

W. van Asseldonk

1 april 2021

 

31 maart 2024

NL

CZ

Mw.

 

H. van den Berk-van der Laar

1 juni 2015

1 juni 2019

31 mei 2023

NL

CZ

Dhr.

 

J. Bettelheim

1 januari 2021

 

31 december 2024

NL

CZ

Mw.

 

J. van de Bunte

1 januari 2021

 

31 december 2024

NL

CZ

Mw.

dr.

L. van Dijk-Sanders

1 april 2021

 

31 maart 2024

NL

CZ

Mw.

mr.drs.

B. Homan

1 januari 2015

1 januari 2019

31 december 2022

NL

CZ

Dhr.

 

G. Klompe

1 oktober 2019

 

30 september 2023

NL

CZ

Dhr.

 

H. Knook

1 april 2021

 

31 maart 2024

NL

CZ

Mw.

 

R. Kruk

1 april 2021

 

31 maart 2024

NL

CZ

Dhr.

 

T. Kuijpers

1 april 2021

 

31 maart 2024

NL

CZ

Dhr.

drs.

D. van Lisdonk

1 juni 2015

1 juni 2019

31 mei 2023

NL

CZ

Dhr.

 

R. Masselink

1 januari 2021

 

31 december 2024

NL

CZ

Mw.

 

A. Rensink

1 oktober 2019

 

30 september 2023

NL

CZ

Dhr.

 

G. Riemen

1 januari 2021

 

31 december 2024

NL

CZ

Mw.

drs.

L.M.A. Schutgens-Verhoef

1 oktober 2019

 

30 september 2023

NL

CZ

Mw.

MA

S. Sieber

1 oktober 2019

 

30 september 2023

AT

CZ

Mw.

 

M.A. Verhoeven

1 oktober 2019

 

30 september 2023

NL

CZ

Mw.

 

J. Vermeer

1 januari 2021

 

31 december 2024

NL

NN

Dhr.

 

R.R.G. Dehue

1 december 2021

 

1 december 2025

NL

OHRA

Mw.

 

M.C. Timmer

1 december 2021

 

1 december 2025

NL

OHRA

Mw.

 

A.M. Ng-a-Tham

1 december 2021

 

1 december 2025

NL

De Ledenraad in 2022

Aan de start van 2022 bestond de Ledenraad uit 21 personen. In het najaar van 2022 werd opnieuw een verkiezingsprocedure voor nieuwe leden opgestart in verband met een aantal aankomende vacatures. Hiervoor is een oproep in een landelijk dagblad geplaatst en in het CZ Magazine en op CZ.nl.