Werken bij CZ groep

We vinden het belangrijk dat medewerkers bij CZ groep het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen en plezier hebben in hun werk. We willen tevens een inclusieve werkgever zijn, waar iedere medewerker met diens achtergronden, talenten, ideeën en overtuigingen mee mag praten, denken en beslissen.

Ultimo 2022 waren 2391 medewerkers werkzaam bij CZ groep (exclusief externen en uitzendkrachten). Hiervan werkten er 1594 in Tilburg, 408 in ons kantoor in Sittard, 304 in Goes en 85 in onze servicekantoren. De man/vrouw-verdeling binnen onze organisatie is 34 procent (m) / 66 procent (v) en 90 procent van ons totale medewerkersbestand heeft een vast dienstverband. Dit en meer cijfers zijn terug te vinden in het overzicht Medewerkers CZ groep.

Net als veel andere werkgevers heeft CZ groep te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. Desondanks zijn we er in 2022 in geslaagd om onze vacatures in te vullen, onder andere dankzij onze inzet op het gebied van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Hierbij verkenden we ook nieuwe manieren om mogelijke kandidaten te werven, zoals door inzet van onze eigen collega’s.

Werken op kantoor en thuis

Onze medewerkers hebben de mogelijkheid om te werken volgens de principes van ‘hybride werken’. Zowel thuis als op kantoor is de werkplek hiervoor uitgerust. Voor een goede inrichting van de thuiswerkplek is er een thuiswerkregeling, met onder andere een vergoeding voor internet, de mogelijkheid om bureau, bureaustoel en ICT-middelen te lenen en een vijfjaarlijks persoonlijk budget voor overige arbo-ondersteunende middelen. In 2022 is door de eigen ergocoaches van CZ groep in samenwerking met de bedrijfsfysiotherapeut per medewerker gekeken hoe de thuiswerkplek op maat en arbotechnisch verantwoord ingericht kan worden.

CZ groep streeft ernaar om een evenredige verdeling te realiseren tussen thuiswerken en op kantoor. In dit licht is de kantooromgeving in 2022 geschikt gemaakt voor hybride werken. Er is ruimte voor ontmoeten en op een andere manier samenwerken. Uit de praktijk bleek medio 2022 dat mensen meer thuis werken dan op kantoor. Om ervoor te zorgen dat medewerkers elkaar wel op de juiste momenten blijven ontmoeten en verbinding met de organisatie blijven houden, zijn zij door middel van gesprekken gestimuleerd regelmatig naar kantoor te komen. Uit de bezettingscijfers van onze kantoren bleek dit eind 2022 succesvol te zijn.

Betrokkenheid van medewerkers

Eens in de twee jaar onderzoekt CZ groep de medewerkersbetrokkenheid. Uit het meest recente onderzoek (gehouden in 2021) blijkt dat de betrokkenheid van CZ-medewerkers hoog is (89 procent) ondanks dat er meer wordt thuisgewerkt dan voor de coronapandemie. De employee Net Promotor Score (eNPS) kwam in 2021 op +32 (benchmark: +7). In 2023 wordt opnieuw een onderzoek uitgevoerd.

Uit de pulsemeting die we in 2022 hielden naar ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden bleek dat het merendeel van de medewerkers bezig is met persoonlijke ontwikkeling. Leerpunten voor 2023 zijn dat er meer aandacht moet komen voor de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker en loopbaan- en ontwikkeladvies op maat.

Veiligheid

CZ groep wil een veilige werkomgeving bieden. We besteden regelmatig aandacht aan wat medewerkers kunnen doen wanneer zij te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Zij kunnen het bijvoorbeeld bespreken met een leidinggevende, collega, vertrouwenspersoon, preventiemedewerker of een HRM businesspartner. Voor leidinggevenden en teams is een toolbox samengesteld om dit thema makkelijker bespreekbaar te maken en onder de aandacht te houden. In 2022 hebben we naar aanleiding van alle actualiteiten (onder meer rond televisieprogramma’s The Voice of Holland en De Wereld Draait Door), extra aandacht aan het belang van sociale veiligheid op de werkvloer gegeven en actief gestimuleerd met elkaar het gesprek aan te gaan.