Hoe CZ waarde toevoegt

CZ groep maakt als zorgverzekeraar onderdeel uit van het Nederlandse zorgstelsel. De plaats die wij in dit stelsel innemen, geeft in belangrijke mate richting aan de waarde die wij zowel op de korte als lange termijn voor de samenleving realiseren. Daarnaast hebben wij als werkgever en organisatie in algemene zin diverse mogelijkheden om positief bij te dragen aan de wereld om ons heen. Ons waardecreatiemodel geeft weer hoe wij in het geheel sturen op maatschappelijke winst. 

Het waardecreatiemodel van CZ groep is gebaseerd op de uitgangspunten van de International Integrated Reporting Council (IIRC). Het laat zien welke bronnen wij inzetten voor onze bedrijfsvoering (‘input’), welke strategische doelen wij najagen en hoe dit leidt tot resultaten (‘output’) die impact hebben (‘outcome’) en bijdragen aan maatschappelijke waardecreatie (uitgedrukt in bijdragen aan de UN Sustainable Development Goals). 

Wij zetten ons continu in om op zowel de korte als lange termijn onze maatschappelijke waardecreatie (impact) te verhogen. Op de eerste plaats door ons in te zetten voor het toegankelijk, betaalbaar en goed houden van de zorg in Nederland. Hier vallen concrete doelen onder die te maken hebben met zorgkostenbeheersing, kwaliteit en innovatie in zorg, en met overzichtelijke, goede zorgverzekeringsproducten en persoonlijke begeleiding van onze verzekerden. Daarnaast hebben wij concrete doelstellingen als het gaat om het werkplezier en de ontwikkeling van onze medewerkers en de wijze waarop duurzaam werken verankerd is in al onze bedrijfsprocessen. Meer over ons beleid, de uitvoering en de resultaten ervan, lichten we toe in de onderdelen Realisatie en Duurzaamheid. Voor een schematisch overzicht verwijzen wij naar onze Connectiviteitstabel in bijlage.

Waardecreatiemodel

Input

Menselijk kapitaal

Sociaal kapitaal

Intellectueel kapitaal

Financieel kapitaal

Natuurlijk & geproduceerd kapitaal

Organisatie
Output & impact

Betrouwbare zorgverzekeraar

Toekomstbestendige zorg

Betekenisvolle werkgever

Gezonde leefomgeving

Bijdrage aan SDG's