Monitoring maatschappelijke impact

Voor het monitoren van de maatschappelijke impact van onze bedrijfsvoering en activiteiten in onze waardeketen kijken we naar drie hoofdthema’s: milieu, maatschappij en goed bestuur. Deze thema’s zijn uitgelijnd op de centrale, internationaal gangbare criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: Environmental, Social & Governance (ESG-criteria). Binnen de hoofdthema’s onderscheiden we diverse (deel)onderwerpen (zie figuur) waar wij op sturen en die relevant zijn in onze waardeketen.

Wij onderschrijven (onder meer) de onderstaande conventies en akkoorden:

  • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM);

  • The United Nations Global Compact;

  • United Nations Guiding Principles on business and human rights;

  • OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen;

  • International Labour Organization Standards;

  • Klimaatakkoord van Parijs.

Wij betrekken de standaarden en doelen van deze conventies bij de inrichting van intern beleid, waaronder het CZ-beleid Maatschappelijk verantwoord beleggen, het CZ-beleid Maatschappelijk verantwoord inkopen, het CZ Milieubeleid, de CZ Gedragscode en ons Integriteitsbeleid.