Verzekeringen en premie

Ons aanbod voor consumenten bestaat uit basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen. Werkgevers kunnen bij CZ groep terecht voor collectieve zorgverzekeringen en ondersteuning bij bedrijfszorgactiviteiten. We vinden het belangrijk dat onze producten begrijpelijk zijn, toegevoegde waarde bieden en passen bij de klant.

In 2022 was het marktaandeel van CZ groep 20 procent (2021: 21 procent). In de overstapperiode van 2021 naar 2022 nam ons verzekerdenbestand met circa 65.000 af. Dit was een lichte daling die samenhing met de hogere premiestelling als gevolg van onder meer onzekerheden in zorgkostenontwikkeling. In de overstapperiode van 2022 naar 2023 nam ons verzekerdenbestand met circa 409.000 verzekerden toe, met name door de scherpere premiestelling die we door inzet van reserves hebben kunnen realiseren. In combinatie met de groei van 11.000 verzekerden gedurende 2022, komt onze totale groei op 420.000 verzekerden uit. Hiermee is ons marktaandeel begin 2023 uitgekomen op 23 procent.

Ontwikkeling in ons aanbod

Ons aanbod zorgverzekeringen is grotendeels gelijk gebleven. In 2022 boden wij onder het label CZ drie basisverzekeringen aan: CZ Zorgbewustpolis, CZ Zorg-op-maatpolis en CZ Zorgkeuzepolis. Met CZdirect bieden we een voordelige online propositie en met Just een innovatieve zorgverzekering. Met onze aanvullende verzekeringen spelen we in op de behoefte van verschillende doelgroepen.

De restitutiepolissen van de merken OHRA en Nationale-Nederlanden, waarvan CZ groep de zorgverzekering uitvoert, zijn omgezet naar combinatiepolissen. Bij Nationale-Nederlanden hebben we een nieuwe lijn aan aanvullende verzekeringen geïntroduceerd gericht op verschillende levensfases en ontwikkelden we een naturapolis. Voor ons label Just hebben we een nieuwe tandartsverzekering ontwikkeld die past bij de behoefte van de doelgroep.

Ontwikkeling van de premie

CZ groep streeft naar een zo stabiel mogelijke premieontwikkeling. Wij hebben geen winstoogmerk. Positieve resultaten gebruiken we om onze reserves op peil te houden en zetten we als het kan in om de noodzakelijke premiestijging te beperken. We letten daarnaast goed op de kosten die we als organisatie maken.

Voor 2022 moest CZ groep de premie van de meest verkochte basisverzekering hoger vaststellen dan in 2021 (+4,90 euro per maand, CZ Zorg-op-Maatpolis). Dit als gevolg van de stijgende zorgkosten. Een sterkere premiestijging werd voorkomen door inzet van reserves (254 miljoen euro).

Ook voor 2023 hebben we een hogere premie voor de basisverzekering moeten vaststellen (+3,75 euro per maand, CZ Zorg-op-Maatpolis), vanwege hoge inflatie en toegenomen zorgkosten. Voor collectief verzekerden viel de stijging dit jaar nog sterker uit door het vervallen van de collectiviteitskorting. Om de premiestijging te dempen zetten we dit jaar 155 miljoen euro aan reserves in.

 

2021

2022

Ambitie 2023

Zo stabiel mogelijke ontwikkeling van de premie

Organisatiekosten binnen begroting