Expertzorg

In het Integraal Zorgakkoord is de ambitie opgenomen dat zorg wordt versterkt door meer netwerkvorming en, indien nodig, concentratie in een beperkt aantal specialistische centra. Met het Egidius Zorgconcept is CZ groep hier al een aantal jaar mee bezig voor een aantal hoogcomplexe oncologische aandoeningen. Egidius brengt verschillende netwerken rondom een aandoening bij elkaar om te komen tot excellente zorg. Onder meer door het concentreren van kritische onderdelen in het zorgpad wanneer die aantoonbaar beter worden uitgevoerd door een hooggespecialiseerd team van zorgverleners en een goede begeleiding van de patiënt. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en expertziekenhuizen in regionale netwerken. Voor de operatieve ingreep bij prostaatkanker hebben we in de afgelopen jaren vier netwerken in Egidius samengebracht; in 2022 hebben we daarnaast de eerste stappen gezet om ook complexe diagnostiek bij prostaatkanker te concentreren. Ook voor maag- en slokdarmzorg willen experts in het veld de lat hoger leggen en dit leidde medio 2022 tot het organiseren van een kwaliteitsverbetercyclus met drie netwerken voor die aandoeningen. Hier is direct het volledige zorgpad bij betrokken, van diagnose tot en met de palliatieve fase, met indicatoren voor iedere fase waarop Stichting Egidius Zorgconcepten gaat monitoren. In 2023 gaan drie netwerken het Egidius Zorgconcept ook op de blaaskankerzorg toepassen. Daarnaast zullen de behaalde resultaten binnen de netwerken tot nu toe – zowel kwantitatief als kwalitatief – geëvalueerd worden.