CZ groep en duurzaamheid

CZ groep stuurt met het uitvoeren van de basisverzekering op goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Dat is onze voornaamste taak en meteen ook een grote maatschappelijke opdracht. Zorg voor mens en maatschappij is een intrinsiek onderdeel van ons dagelijks werk en zit in het hart van onze organisatie besloten. Onze aandacht voor maatschappelijke thema’s beperkt zich niet tot zorg maar strekt zich uit tot thema’s als welzijn, klimaat, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Wij dragen daar waar mogelijk bij aan positieve ontwikkelingen en trachten eventuele negatieve impact zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij hebben wij niet alleen oog voor onze eigen bedrijfsvoering maar ook voor activiteiten in onze waardeketen.