Monitoring maatschappelijke impact

Voor het monitoren van de maatschappelijke impact van onze bedrijfsvoering en activiteiten in onze waardeketen kijken we naar drie hoofdthema’s: milieu, maatschappij en goed bestuur.

Lees meer ›Monitoring maatschappelijke impact

Ketenbeheersing

CZ groep heeft als werkgever en organisatie in algemene zin diverse mogelijkheden om positief bij te dragen aan de wereld om ons heen, bijvoorbeeld via inkoop en beleggingen.

Lees meer ›Ketenbeheersing

Milieu

CZ groep zet zich in om negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen daar waar het onvermijdelijk is. Dat doen we in onze eigen organisatie én in onze keten.

Lees meer ›Milieu

CZ Milieubeleid

CZ groep heeft continu aandacht voor het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en stuurt actief op het verbeteren van milieuprestaties, zoals het verlagen van de CO2-footprint en reduceren van afval.

Lees meer ›CZ Milieubeleid

Samenwerken aan duurzame zorg

Sinds 2019 is CZ groep één van de ondertekenaars van de Green Deal Duurzame Zorg. Wij hebben ons daarmee gecommitteerd aan het actief bijdragen aan het versnellen van de verduurzaming van de zorgsector.

Lees meer ›Samenwerken aan duurzame zorg

Ketensturing Milieu

Zowel via ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen als ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen sturen wij op de verbetering van milieu- en klimaatprestaties.

Lees meer ›Ketensturing Milieu

EU Taxonomy

CZ groep dient sinds 1 januari 2022 aan te geven in welke mate onze economische activiteiten in aanmerking komen voor de EU Taxonomy. Dit heeft met name betrekking op onze beleggingen.

Lees meer ›EU Taxonomy

Maatschappij

CZ groep zet zich op verschillende fronten in voor de realisatie van positieve maatschappelijke impact op de samenleving waarin wij opereren. Zoals bijvoorbeeld met onze zorg voor kwetsbare verzekerden.

Lees meer ›Maatschappij

Zorg voor kwetsbare verzekerden

Bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van CZ groep hoort ook dat wij oog hebben voor onze kwetsbare verzekerden.

Lees meer ›Zorg voor kwetsbare verzekerden

Ketensturing Maatschappij

Zowel via ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen als ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen sturen wij op positieve maatschappelijke impact voor de samenleving.

Lees meer ›Ketensturing Maatschappij