Financieel

De kerntaak van CZ groep draait om zorg. Wij willen voor onze klanten goede en toegankelijke zorg organiseren die betaalbaar is en blijft. Ons financieel beleid is erop gericht om hier de juiste basis voor te bieden.

Lees meer ›Financieel

Financiële resultaten 2022

De premies en bijdragen van CZ groep zijn in 2022 toegenomen tot 11.086 miljoen euro (2021: 10.924 miljoen euro). Het financieel resultaat bedraagt -78 miljoen euro (2021: -22 miljoen).

Lees meer ›Financiële resultaten 2022

Impact van COVID-19

In 2022 was COVID-19 nog niet weg uit de samenleving, maar mede door de minder ziekmakende Omikronvariant en vaccinaties was de impact minder ontwrichtend dan in 2020 en 2021.

Lees meer ›Impact van COVID-19

Corporate governance

CZ groep is een private organisatie met een publieke opdracht en zonder winstoogmerk. De overheid, werkgevers en onze verzekerden vertrouwen erop dat wij de zorgpremies beheren en inzetten voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg.

Lees meer ›Corporate governance

Governance­structuur CZ groep

Voor zorgvuldige bedrijfsvoering en een transparant en efficiënt toezicht op het bestuur hanteert CZ groep het model van structuurregime. We hebben een Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en Ledenraad.

Lees meer ›Governance­structuur CZ groep

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit verzekerden die gezamenlijk ervoor zorgen dat de leden van CZ groep voldoende invloed hebben op het beleid. De Ledenraad heeft verschillende taken en bevoegdheden.

Lees meer ›Ledenraad

Raad van Commissarissen

De RvC benoemt de RvB en houdt toezicht op de RvB en de algemene bedrijfsvoering.

Lees meer ›Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur

De RvB is belast met het besturen van de onderneming. Hij is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van CZ groep, de strategie en de resultaten die daaruit voortvloeien.

Lees meer ›Raad van Bestuur

Samenstelling van de RvB en RvC

De RvB en RvC zijn zodanig samengesteld dat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. Hierbij zijn complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit belangrijke voorwaarden.

Lees meer ›Samenstelling van de RvB en RvC

Organisatie­structuur

CZ groep kent vier divisies die zich bezig houden met het primaire proces van onze organisatie: zorg, verzekerden & service, operations en marketing & verkoop.

Lees meer ›Organisatie­structuur