Over dit verslag

Het Jaarverslag 2022 van CZ groep is een geïntegreerd jaarverslag waarin CZ groep zijn belangrijkste economische, maatschappelijke en milieugerelateerde gegevens in samenhang presenteert.

Lees meer ›Over dit verslag

Profiel CZ groep 2022

Als zorgverzekeraar zet CZ groep zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg in Nederland. Dat is onze maatschappelijke opdracht. Wij maken ons sterk voor een solidair zorgstelsel en zijn niet gericht op het maken van winst.

Lees meer ›Profiel CZ groep 2022

Materiële thema’s CZ groep

CZ groep is een private organisatie met een publieke opdracht. Maatschappelijke betrokkenheid zit in het DNA van de organisatie. In ons beleid en verslaglegging willen we dat benadrukken en waarmaken.

Lees meer ›Materiële thema’s CZ groep

Stakeholderdialoog 2022

Lees meer ›Stakeholderdialoog 2022

Gegevens RvB en RvC

Lees meer ›Gegevens RvB en RvC

Medewerkers CZ groep 2022

Lees meer ›Medewerkers CZ groep 2022

Beloningsbeleid CZ groep 2022

CZ groep voldoet met zijn beloningsbeleid aan alle daarvoor geldende wetten en regels, namelijk: de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), Hoofdstuk 1.7 ‘Beloningsbeleid’ van de Wet op het financieel

Lees meer ›Beloningsbeleid CZ groep 2022

Connectiviteitstabel

Lees meer ›Connectiviteitstabel

CZ groep GRI-index 2022

Gebruikersverklaring: CZ groep heeft de informatie gerapporteerd die wordt vermeld in deze GRI-inhoudsindex voor het jaar 2022 met verwijzingen naar de GRI standaarden.

Lees meer ›CZ groep GRI-index 2022

Begrippenlijst

Lees meer ›Begrippenlijst