Regionale samenwerking

Knelpunten in de zorg kunnen per regio verschillende oorzaken hebben. Daarom is regionaal maatwerk nodig. CZ groep werkt samen met gemeenten en andere partijen aan goede zorg in de regio.

Lees meer ›Regionale samenwerking

Duurzame coalities

In gebieden waar veel verzekerden van CZ groep wonen, werken we op een vernieuwende manier samen met zorgverleners. Dit doen we in Duurzame coalities, vanuit de gedachte van 'co-makership'.

Lees meer ›Duurzame coalities

Digitale zorg

CZ groep ondersteunt proactief de inzet van digitale zorg om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De pilotfases zijn we inmiddels ontgroeid. Het is tijd om op te schalen.

Lees meer ›Digitale zorg

Expertzorg

Netwerkvorming versterkt de kwaliteit van zorg voor complexe aandoeningen. Met Egidius Zorgconcept werkt CZ groep aan het bij elkaar brengen van die netwerken om te komen tot excellente zorg.

Lees meer ›Expertzorg

Zorginkoop

CZ groep maakt afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit, kosten en beschikbaarheid van hun zorg. Bij de ontwikkeling van ons zorginkoopbeleid betrekken wij op meerdere manieren verzekerden en patiënten.

Lees meer ›Zorginkoop

Betekenisvolle werkgever

Lees meer ›Betekenisvolle werkgever

Werken bij CZ groep

We vinden het belangrijk dat medewerkers het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen en plezier in hun werk hebben. Goede arbeidsomstandigheden en een veilige, prettige werkomgeving zijn belangrijke randvoorwaarden.

Lees meer ›Werken bij CZ groep

Ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden doorlopend in gesprek zijn over persoonlijke ontwikkeling, prestatie en potentieel. Deze continue dialoog is onderdeel van onze manier van werken, ook binnen teams.

Lees meer ›Ontwikkeling

Diversiteit & inclusie

CZ groep biedt medewerkers een omgeving waarin iedereen welkom is. Ongeacht afkomst, geloof, geslacht, seksuele geaardheid of een beperking. We streven ernaar dat collega's gelukkig zijn én blijven in hun werk.

Lees meer ›Diversiteit & inclusie

Beloning

Het beloningsbeleid van CZ groep voldoet aan alle geldende wetten en regels zoals de WNT en Wft. In 2022 is een nieuwe Cao voor de Zorgverzekeraars tot stand gekomen.

Lees meer ›Beloning