26 Totaal resultaat

De aansluiting tussen het geconsolideerde resultaat en het resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekeningen luidt als volgt:

 

2021

 

2020

    

Resultaat Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. (voorheen: Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Aanvullende verzekering Zorgverzekeraar U.A.) exclusief deelnemingsresultaat

83.331

 

74.827

Resultaat Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. (voorheen: Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Zorgverzekeraar U.A.) exclusief deelnemingsresultaat

-

 

53.728

CZ Zorgverzekeringen N.V.

-149.058

 

-13

OHRA Zorgverzekeringen N.V.

37.464

 

40.512

Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V. exclusief deelnemingsresultaat

5.927

 

3.566

CZ zorgkantoor B.V.

585

 

825

CZ Fund Management B.V.

25

 

24

Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars

198

 

631

    

Resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening

-21.528

 

174.100

    

Resultaat Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. (voorheen: Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Aanvullende verzekering Zorgverzekeraar U.A.) inclusief deelnemingsresultaat

-21.726

 

118.905

Resultaat Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. (voorheen: Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Zorgverzekeraar U.A.) inclusief deelnemingsresultaat

-

 

54.565

Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V. inclusief deelnemingsresultaat

-

 

44.065

Bestemming van het resultaat

2021

 

2020

    

Statutaire reserve

-20.919

 

173.144

Bestemmingsreserve

-1.194

 

131

Wettelijke reserve

585

 

825

    
 

-21.528

 

174.100