11 Concentratierisico's

De belangrijkste concentratierisico's, groter dan 3% van het balanstotaal, worden gevormd door:

Balanspost

Tegenpartij

2021

 

2020

     

Rekening-courant ZiNL

ZiNL

1.933.466

 

1.945.556

Overige financiële beleggingen en liquide middelen

ING Bank

-

 

234.771

Bij de bepaling van het concentratierisico is look through toegepast op de posities opgenomen in de beleggingsportefeuille van CZ Beleggingsfonds en de posities opgenomen in de geldmarktfondsen.