16 Overige schulden

 

2021

 

2020

    

Zorgverzekeraars uit hoofde van toepassing Solidariteitsregeling

52.974

 

22.946

Belastingen en sociale premies

12.171

 

11.126

Toe te kennen ondersteuningsgelden

7.939

 

8.209

Crediteuren

1.871

 

1.674

Rekening-courant gelieerde rechtspersonen

105

 

-

Overige

2.692

 

1.848

    
 

77.753

 

45.803

Het is nog niet geheel duidelijk op welke termijn de post met betrekking tot de Solidariteitsregeling zal worden afgewikkeld.