30 Overige financiële beleggingen

 

Zakelijke waarden

 

Vast- rentende waarden

 

Leningen

 

Andere financiële beleg- gingen

 

Totaal 2021

 

Totaal 2020

            

Boekwaarde per 1 januari

38.255

 

36.408

 

63

 

242.485

 

317.211

 

288.257

Mutaties herstructurering

-11.458

 

-10.911

 

-

 

652.379

 

630.010

 

-

Aankopen

-

 

740

 

-

 

-

 

740

 

-

Verkopen/ aflossingen

-6.269

 

-2.935

 

-8

 

-

 

-9.212

 

-13.973

Saldo mutaties

-

 

-

 

-

 

-484.125

 

-484.125

 

39.164

Waardeveranderingen van beleggingen

7.493

 

-315

 

-

 

455

 

7.633

 

3.763

            

Boekwaarde per 31 december

28.021

 

22.987

 

55

 

411.195

 

462.258

 

317.211

Door alle verzekeraars van CZ groep en daarmee ook door Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A., zijn nagenoeg alle financiële beleggingen ondergebracht in een gezamenlijke assetpool, CZ Beleggingsfonds. Iedere verzekeraar binnen CZ groep heeft, al naar gelang de inbreng, participaties in de betreffende subfondsen van CZ Beleggingsfonds verkregen. De participatie in het subfonds aandelen is verantwoord onder de zakelijke waarden. De participaties in de subfondsen staats- en bedrijfsobligaties en het subfonds covered bonds zijn verantwoord onder de vastrentende waarden. De participaties in de subfondsen geldmarkt lang en geldmarkt kort, het subfonds hypotheken en het subfonds vastgoed zijn verantwoord onder de andere financiële beleggingen.

Zakelijke waarden

Per 31 december 2021 bestaan de zakelijke waarden geheel uit de participatie in het subfonds aandelen. Het belang van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. in het subfonds aandelen betreft per 31 december 2021 5,87% (2020: 8,38%), waarvan de verkrijgingsprijs per 31 december 2021 9,1 miljoen euro bedraagt (2020: 15,4 miljoen euro).

De beleggingen in zakelijke waarden luiden niet alleen in euro's. De valutarisico's zijn niet afgedekt.

In het onderstaande overzicht is de verdeling van de valutaposities over het totaal fondsvermogen van het subfonds aandelen opgenomen. De zakelijke waarden in het subfonds aandelen betreffen beursgenoteerde aandelen.

Valuta

2021

 

2020

    

Amerikaanse dollar

294.908

 

266.770

Euro

39.966

 

42.936

Japanse yen

27.936

 

34.164

Hong Kong dollar

18.310

 

17.604

Britse pond

15.793

 

14.801

Canadese dollar

15.316

 

15.373

Taiwanese dollar

13.229

 

12.435

Zwitserse franc

12.276

 

11.124

Australische dollar

8.198

 

9.053

Zweedse kroon

4.876

 

4.135

Deense kroon

4.815

 

4.844

Zuid-Koreaanse won

3.965

 

4.452

Zuid-Afrikaanse rand

2.770

 

3.776

Singaporese dollar

1.831

 

1.795

Braziliaanse real

1.577

 

2.858

VAE dirham

1.338

 

544

Thaise baht

1.282

 

1.664

Mexicaanse peso

1.215

 

778

Maleisische ringgit

1.212

 

1.444

Noorse kroon

1.192

 

687

Chinese renminbi

1.066

 

918

Indonesische roepia

774

 

1.073

Overig

3.556

 

3.316

    

Boekwaarde per 31 december

477.401

 

456.544

Vastrentende waarden

 

2021

 

2020

    

Subfonds bedrijfsobligaties

11.756

 

15.838

Subfonds staatsobligaties

11.231

 

20.570

    
 

22.987

 

36.408

De belangen van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. in de subfondsen staats- en bedrijfsobligaties betreffen respectievelijk 5,87% en 5,87% (2020: 8,38% en 8,38%), waarvan de verkrijgingsprijs per 31 december 2021 18,9 miljoen euro (2020: 29,3 miljoen euro) bedraagt.

In de subfondsen voor staats- en bedrijfsobligaties zijn geen posities in vreemde valuta opgenomen. De vastrentende waarden in de subfondsen staats- en bedrijfsobligaties betreffen beursgenoteerde obligaties. Onderstaand is de kredietwaardigheid toegelicht. De duration bedraagt voor het subfonds staatsobligaties 4,73 jaar (2020: 4,75 jaar), voor het subfonds bedrijfsobligaties 3,97 jaar (2020: 4,08 jaar).

Subfonds bedrijfsobligaties

Kredietwaardigheid

2021

 

2020

    

AAA

8%

 

6%

AA

7%

 

5%

A

39%

 

38%

BBB

42%

 

47%

BB

4%

 

4%

    
 

100%

 

100%

Subfonds staatsobligaties

Kredietwaardigheid

2021

 

2020

    

AAA

42%

 

47%

AA

58%

 

53%

    
 

100%

 

100%

Leningen

Deze leningen zijn verstrekt aan derden. Hiervoor zijn geen aflossingsschema’s vastgesteld. De rentepercentages variëren van 0% tot 5%. Er zijn geen zekerheden gesteld. Er is één lening volledig voorzien.

Andere financiële beleggingen

 

2021

 

2020

    

Subfonds geldmarkt kort

306.668

 

131.115

Subfonds geldmarkt lang

78.509

 

79.473

Subfonds hypotheken

22.856

 

31.821

Subfonds vastgoed

3.159

 

-

Herbeleggingsrekeningen

1

 

75

Overige

2

 

1

    
 

411.195

 

242.485

Subfonds geldmarkt kort

Het subfonds geldmarkt kort staat ter beschikking voor de financiering van de dagelijkse bedrijfsvoering. De gelden in dit subfonds zijn dan ook niet betrokken in de Asset & Liability Management studie (ALM) die periodiek wordt uitgevoerd ten behoeve van het herijken van de beleggingsportefeuille.

De middelen belegd in het subfonds geldmarkt kort zijn door de participanten dagelijks opeisbaar en bestaan uit onderliggende waarden belegd in obligaties, deposito’s en commercial paper, belegd in euro’s. De duration bedraagt voor het subfonds geldmarkt kort 0,07 jaar (2020: 0,07 jaar).

Kredietwaardigheid

2021

 

2020

    

AA

55%

 

33%

A

37%

 

64%

BBB

8%

 

3%

    
 

100%

 

100%

Subfonds geldmarkt lang

Onder de andere financiële beleggingen is de strategische cash positie van CZ groep belegd middels het subfonds geldmarkt lang. Het belang van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. in het subfonds geldmarkt lang is per 31 december 2021 5,87% (2020: 8,37%). De middelen belegd in het subfonds geldmarkt lang zijn door de participanten maandelijks opeisbaar en bestaan uit onderliggende waarden belegd in obligaties, deposito’s en commercial paper belegd in euro’s. De duration bedraagt voor het subfonds geldmarkt lang 0,35 jaar (2020: 0,39 jaar).

Kredietwaardigheid

2021

 

2020

    

AAA

5%

 

10%

AA

34%

 

34%

A

54%

 

55%

BBB

7%

 

1%

    
 

100%

 

100%

Subfonds hypotheken

Het subfonds hypotheken belegt in de hypothekenfondsen van NNIP en ASR. De verkrijgingsprijs per 31 december 2021 bedraagt 19,7 miljoen euro (2020: 28,1 miljoen euro).

De duration van deze beleggingen in hypotheken bedraagt 7,74 jaar (2020: 7,59 jaar). De participatiewaarde NNIP en ASR bedragen per 31 december 2021 respectievelijk 114,01 euro (2020: 114,07 euro) en 11.046,60 euro (2020: 10.841,24 euro). De belangen van het subfonds hypotheken in het totaal belegd vermogen van NNIP en ASR bedragen 5,53% (2020: 6,95%) en 1,94 (2020: 2,47%).

Subfonds vastgoed

Het subfonds vastgoed belegt in het vastgoedfonds van CBRE. De verkrijgingsprijs per 31 december 2021 bedraagt 2,9 miljoen euro. De participatiewaarde CBRE bedraagt per 31 december 2021 216.790,59 euro. Het belang van het subfonds vastgoed in het totaal belegd vermogen van CBRE bedraagt 2,43%.