29 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

 

2021

 

2020

    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

2.135.755

 

526.916

Vorderingen op groepsmaatschappijen

8.418

 

8.422

Deelnemingen

-

 

-

    
 

2.144.173

 

535.338

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. bezit alle aandelen van CZ Zorgverzekeringen N.V., Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V., OHRA Zorgverzekeringen N.V., CZ zorgkantoor B.V. en CZ Fund Management B.V. gevestigd te Tilburg.

Het verloopoverzicht deelnemingen luidt als volgt:

 

CZ Zorg-verzeke-ringen N.V.

 

Centrale Zorgver-zekeringen NZV N.V.

 

OHRA Zorgver-zekeringen N.V.

 

CZ zorgkantoor B.V.

 

CZ Fund Management B.V.

 

Totaal 2021

 

Totaal 2020

              

Boekwaarde per 1 januari voor herstructurering

-

 

526.809

 

-

 

-

 

107

 

526.916

 

482.838

Mutaties herstructurering

2.537

 

-

 

437.736

 

8.516

 

107

 

448.896

 

-

Dividenduitkering

-

 

-414.000

 

-

 

-

 

-

 

-414.000

 

-

Agiostorting

1.517.000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1.517.000

 

-

Boekwaarde per 1 januari na herstructurering

1.519.537

 

112.809

 

437.736

 

8.516

 

214

 

2.078.812

 

482.838

              

Dividenduitkering

-

 

-

 

-125.000

 

-

 

-

 

-125.000

 

-

Agiostorting

255.000

 

32.000

 

-

 

-

 

-

 

287.000

 

-

Deelnemingsresultaat

-149.058

 

5.927

 

37.464

 

585

 

25

 

-105.057

 

44.078

              

Boekwaarde per 31 december

1.625.479

 

150.736

 

350.200

 

9.101

 

239

 

2.135.755

 

526.916

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

2021

 

2020

    

Boekwaarde per 1 januari

8.422

 

9.313

Toevoegingen

927

 

419

 

9.350

 

9.732

    

Aflossingsverplichting (verantwoord onder de overige vorderingen)

-931

 

-1.310

    

Boekwaarde per 31 december

8.418

 

8.422

Onder vorderingen op groepsmaatschappijen is een onderhandse lening opgenomen die is verstrekt aan Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars. De lening is verstrekt ter financiering van het hoofdkantoor van CZ groep. Aflossing vindt plaats gedurende de resterende levensduur van het kantoorpand. De interest bedraagt 5,9% (2020: 5,9%). Er zijn geen zekerheden gesteld.

Deelnemingen

Eind 2018 is een belang genomen van 7,69% in Halder Investments IV-A C.V. en een belang van 8,6% in Investments IV-A Custodian B.V., gevestigd te Den Haag. De intentie is aanwezig om Halder Investments IV-A C.V. op termijn op te heffen. Deze liquidatie zal plaatsvinden zodra een juridisch geschil omtrent één van de verkochte participaties in het fonds wordt opgelost. Vanwege de onzekerheid, ten aanzien van de uitkomsten van het juridisch geschil in de nog te verwachten ontvangsten, is de waarde van deze deelneming op nul gesteld. Er is geen risico dat Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. nog bedragen zal moeten afdragen ten behoeve van deze deelnemingen.

In de deelnemingen Halder Investments IV-A C.V. en Investments IV-A Custodian B.V. hebben de afgelopen 2 jaar geen mutaties voorgedaan.