18 Verdiende premies eigen rekening en bijdragen

De specificatie van verdiende premies eigen rekening en bijdragen is als volgt:

 

2021

 

2020

    

Bruto premies Zorgverzekeringswet

4.418.230

 

4.181.297

Andere bruto premies

933.229

 

975.836

Bijdragen Zorginstituut Nederland (ZiNL)

5.621.433

 

5.956.495

Bijdrage Solidariteitsregeling

-30.028

 

-22.946

Herverzekeringspremies

-19.258

 

-22.414

    
 

10.923.606

 

11.068.268

De geschatte catastrofebijdrage is ultimo 2021 in totaal 673,6 miljoen euro (299,2 miljoen euro voor 2020 en 374,4 miljoen euro voor 2021).

Het geschatte negatieve effect van de Solidariteitsregelingen is ultimo 2021 in totaal 53,0 miljoen euro, waarvan 28,4 miljoen euro met betrekking tot 2020, en 24,6 miljoen euro met betrekking tot 2021.