6 Rekening-courant ZiNL

In de vordering op ZiNL betreffende het Zorgverzekeringsfonds is een bedrag opgenomen voor het verwachte aandeel in de landelijke verevening. Dit bedrag is berekend op basis van inschattingen van de landelijke zorgkosten, mede opgegeven door Zorgverzekeraars Nederland. In dit bedrag is ook rekening gehouden met de verwachte bijdrage conform de Catastroferegeling, zijnde 673,6 miljoen euro.

ZiNL heeft definitief afgerekend voor de Zorgverzekeringswet tot en met 2017. Het kortlopende deel van de vordering bedraagt 1.855,1 miljoen euro (2020: 1.650,9 miljoen euro).