38 Voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten

De voorziening bestaat ultimo boekjaar uit:

 

2021

 

2020

    

Technische voorziening uitkeringen ziektekosten

40.514

 

32.294

Afhandelingskosten

1.520

 

1.000

    
 

42.034

 

33.294

Het mutatieoverzicht van de technische voorziening uitkeringen ziektekosten luidt als volgt:

 

2021

 

2020

    

Stand per 1 januari

32.294

 

39.297

Mutatie herstructurering

11.383

 

-

Stand per 1 januari na herstructurering

43.677

 

39.297

    

Onttrekking

-38.800

 

-37.432

Vrijval

-4.425

 

-1.618

Toevoeging

40.062

 

32.047

    

Stand per 31 december

40.514

 

32.294

Overzicht ontwikkeling zorgkostenclaims

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

Totaal

Schatting van cumulatieve claims

           

- einde tekenjaar

758.894

 

629.076

 

664.828

 

657.036

 

648.972

  

- een jaar later

-

 

626.199

 

666.065

 

657.810

 

642.637

  

- twee jaar later

-

 

-

 

665.634

 

657.767

 

642.402

  

- drie jaar later

-

 

-

 

-

 

657.844

 

642.590

  

- vier jaar later

-

 

-

 

-

 

-

 

642.429

  
            

Schatting van cumulatieve claims

758.894

 

626.199

 

665.634

 

657.844

 

642.429

 

3.351.000

Cumulatieve betalingen

718.810

 

625.769

 

665.634

 

657.844

 

642.429

 

3.310.486

            

Waarde opgenomen in het overzicht van de financiële positie per 31 december 2021

40.084

 

430

 

-

 

-

 

-

 

40.514