Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2021

(x 1.000 euro)

   

2021

   

2020

       

Technische rekening ziektekostenverzekering

        

Verdiende premies eigen rekening

   

933.229

   

739.480

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen

   

-3.123

   

96

Uitkeringen ziektekosten eigen rekening

[43]

  

-755.501

   

-630.454

Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

[44]

  

-94.628

   

-41.554

Overige technische lasten eigen rekening

   

-2.536

   

-

         

Resultaat technische rekening ziektekostenverzekering

   

77.440

   

67.568

         

Niet-technische rekening

        

Resultaat technische rekening ziektekostenverzekering

   

77.440

   

67.568

         

Resultaten uit deelnemingen

[29]

-105.057

   

44.078

  

Opbrengsten uit beleggingen

[45]

-1.439

   

4.452

  

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

 

298.274

   

1.782

  

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

 

-290.641

   

1.981

  

Beheerkosten en interestlasten

[46]

-3.427

   

-853

  

Netto opbrengsten uit beleggingen

[47]

  

-102.289

   

51.440

         

Interest voorziening RVVZ

   

-

   

-7

         

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar de technische rekening ziektekostenverzekering

   

3.123

   

-96

         
         

Totaal resultaat

   

-21.726

   

118.905