4 Overige financiële beleggingen

Het mutatieoverzicht van de overige financiële beleggingen luidt als volgt:

 

Zakelijke waarden

 

Vast- rentende waarden

 

Leningen

 

Deposito's

 

Andere financiële beleg-gingen

          

Boekwaarde per 1 januari

455.410

 

492.166

 

5.513

 

497.507

 

1.728.272

Aankopen

71.738

 

617.048

 

184

 

-

 

-

Verkopen/ aflossingen

-171.400

 

-493.666

 

-3.142

 

-

 

-

Saldo mutaties

-

 

-

 

-

 

88.856

 

-72.096

Waardeveranderingen van beleggingen

119.865

 

-10.336

 

-

 

-

 

5.497

          

Boekwaarde per 31 december

475.613

 

605.212

 

2.555

 

586.363

 

1.661.673

  

Totaal 2021

 

Totaal 2020

     

Boekwaarde per 1 januari

 

3.178.868

 

3.027.485

Aankopen

 

688.970

 

827.383

Verkopen/ aflossingen

 

-668.208

 

-952.246

Saldo mutaties

 

16.760

 

249.251

Waardeveranderingen van beleggingen

 

115.026

 

26.995

     

Boekwaarde per 31 december

 

3.331.416

 

3.178.868

Door alle verzekeraars van CZ groep zijn nagenoeg alle financiële beleggingen ondergebracht in een gezamenlijke assetpool, CZ Beleggingsfonds. CZ groep heeft de onderliggende overige financiële beleggingen, waarin wordt belegd middels de subfondsen welke vallen onder de paraplu van CZ Beleggingsfonds, in haar geconsolideerde jaarrekening opgenomen.

Zakelijke waarden

Per 31 december 2021 bestaat de positie verantwoord onder de zakelijke waarden geheel uit de onderliggende beleggingen verantwoord onder zakelijke waarden in het subfonds aandelen, welke een waarde vertegenwoordigt van 476 miljoen euro (2020: 455 miljoen euro). De verkrijgingsprijs per 31 december 2021 bedraagt 287,7 miljoen euro (2020: 334,2 miljoen euro).

De beleggingen in zakelijke waarden luiden niet alleen in euro’s. De valutarisico’s zijn niet afgedekt.

In het onderstaande overzicht is de verdeling van de valutaposities van de zakelijke waarden opgenomen. De zakelijke waarden in het subfonds aandelen betreffen beursgenoteerde aandelen.

Valuta

2021

 

2020

Amerikaanse dollar

294.395

 

266.503

Euro

39.671

 

42.759

Japanse yen

27.855

 

34.085

Hong Kong dollar

18.300

 

17.589

Britse pond

15.721

 

14.748

Canadese dollar

15.228

 

15.324

Taiwanese dollar

13.193

 

12.407

Zwitserse franc

12.082

 

10.993

Australische dollar

8.145

 

8.967

Zweedse kroon

4.770

 

4.131

Deense kroon

4.752

 

4.812

Zuid-Koreaanse won

3.937

 

4.389

Zuid-Afrikaanse rand

2.769

 

3.774

Singaporese dollar

1.817

 

1.781

Braziliaanse real

1.550

 

2.842

VAE dirham

1.333

 

522

Thaise baht

1.255

 

1.663

Maleisische ringgit

1.203

 

1.431

Mexicaanse peso

1.203

 

774

Noorse kroon

1.151

 

658

Chinese renminbi

1.066

 

918

Indonesische roepia

774

 

1.072

Overig

3.442

 

3.268

    

Boekwaarde per 31 december

475.613

 

455.410

Vastrentende waarden

 

2021

 

2020

    

Subfonds staatsobligaties

189.053

 

241.607

Subfonds bedrijfsobligaties

197.561

 

186.474

Subfonds geldmarkt lang

203.273

 

64.085

Subfonds geldmarkt kort

15.325

 

-

    
 

605.212

 

492.166

De verkrijgingsprijs van de vastrentende waarden bedraagt per 31 december 2021 608,9 miljoen euro (2020: 488,2 miljoen euro).

In de subfondsen zijn geen posities in vreemde valuta opgenomen. De vastrentende waarden in de subfondsen betreffen beursgenoteerde obligaties.

Onderstaand is de kredietwaardigheid toegelicht. De duration bedraagt voor het subfonds staatsobligaties 4,73 jaar (2020: 4,75 jaar) en voor het subfonds bedrijfsobligaties 3,97 jaar (2020: 4,08 jaar).

Subfonds staatsobligaties

Kredietwaardigheid

2021

 

2020

    

AAA

42%

 

47%

AA

58%

 

53%

    
 

100%

 

100%

Subfonds bedrijfsobligaties

Kredietwaardigheid

2021

 

2020

    

AAA

8%

 

6%

AA

7%

 

5%

A

39%

 

38%

BBB

42%

 

47%

BB

4%

 

4%

    
 

100%

 

100%

Leningen

Deze leningen zijn verstrekt aan derden. Eén lening van 55 duizend euro wordt afgelost in de resterende looptijd van 7 jaar. Voor de overige leningen zijn geen aflossingsschema’s vastgesteld. De rentepercentages variëren van 0% tot 5%. Er zijn geen zekerheden gesteld. Er zijn vier leningen volledig voorzien.

Deposito's

De specificatie van de deposito's luidt als volgt:

 

2021

 

2020

    

Subfonds geldmarkt lang

393.343

 

176.437

Subfonds geldmarkt kort

193.020

 

321.070

    
 

586.363

 

497.507

Andere financiële beleggingen

 

2021

 

2020

    

Subfonds geldmarkt lang

741.611

 

708.874

Subfonds geldmarkt kort

471.719

 

674.842

Subfonds hypotheken

388.731

 

379.554

Subfonds vastgoed

52.412

 

-

Externe geldmarkt fondsen

4.501

 

3.301

Herbeleggingsrekeningen

2.615

 

32.795

Vorderingen uit hoofde van effectentransacties

82

 

-71.096

Overige

2

 

2

    
 

1.661.673

 

1.728.272

Subfonds geldmarkt lang

De strategische cash positie van CZ groep is belegd middels het subfonds geldmarkt lang. De middelen belegd in het subfonds geldmarkt lang zijn door de participanten maandelijks opeisbaar en bestaan uit onderliggende waarden belegd in obligaties, deposito’s en commercial paper belegd in euro’s. De duration bedraagt voor het subfonds geldmarkt lang 0,35 jaar (2020: 0,39 jaar).

Kredietwaardigheid

2021

 

2020

    

AAA

5%

 

10%

AA

34%

 

34%

A

54%

 

55%

BBB

7%

 

1%

    
 

100%

 

100%

Subfonds geldmarkt kort

Het subfonds geldmarkt kort staat ter beschikking voor de financiering van de dagelijkse bedrijfsvoering. De gelden in dit subfonds zijn dan ook niet betrokken in de Asset & Liability Management studie (ALM) die periodiek wordt uitgevoerd ten behoeve van het herijken van de beleggingsportefeuille.

De middelen belegd in het subfonds geldmarkt kort zijn door de participanten dagelijks opeisbaar en bestaan uit onderliggende waarden belegd in obligaties, deposito’s en commercial paper, belegd in euro’s. De duration bedraagt voor het subfonds geldmarkt kort 0,07 jaar (2020: 0,07 jaar).

Kredietwaardigheid

2021

 

2020

    

AA

55%

 

33%

A

37%

 

64%

BBB

8%

 

3%

    
 

100%

 

100%

Subfonds hypotheken

Het subfonds hypotheken belegt in de hypothekenfondsen van NNIP en ASR. De verkrijgingsprijs per 31 december 2021 bedraagt 361,1 miljoen euro (2020: 354,0 miljoen euro).

De duration van deze beleggingen in hypotheken bedraagt 7,74 jaar (2020: 7,59 jaar). De participatiewaarde NNIP en ASR bedragen per 31 december 2021 respectievelijk 114,01 euro (2020: 114,07 euro) en 11.046,60 euro (2020: 10.841,24 euro). De belangen van het subfonds hypotheken in het totaal belegd vermogen van NNIP en ASR bedragen 5,53% (2020: 6,95%) en 1,94% (2020: 2,47%).

Subfonds vastgoed

Het subfonds vastgoed belegt in het vastgoedfonds van CBRE. De verkrijgingsprijs per 31 december 2021 bedraagt 50,0 miljoen euro. De participatiewaarde CBRE bedraagt per 31 december 2021 216.790,59 euro. Het belang van het subfonds vastgoed in het totaal belegd vermogen van CBRE bedraagt 2,43%.