41 Overige schulden

 

2021

 

2020

    

Belastingen en sociale premies

12.171

 

-

Toe te kennen ondersteuningsgelden

7.939

 

-

Crediteuren

1.871

 

-

Rekening-courant groepsmaatschappijen

718

 

-

Overige

2.537

 

1.170

    
 

25.236

 

1.170

Over de rekening-courant groepsmaatschappijen en gelieerde rechtspersonen wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld, noch is een aflossingsschema overeengekomen.