40 Schulden uit directe verzekering

 

2021

 

2020

    

Zorgverleners en verzekerden

278.839

 

-

Rekening-courant kostprijsverzekeringen

2.066

 

2.703

    
 

280.905

 

2.703

De schulden uit directe verzekering bestaan uit de rekening-courant met Ziektekostenverzekering voor Religieuzen en Missionarissen waarover de kostprijsverzekeringen worden afgewikkeld. Deze rekening- courant heeft een looptijd langer dan één jaar. De interest op deze rekening-courant bedraagt -0,16% (2020: -0,09%).