32 Overige vorderingen

 

2021

 

2020

    

Rekening-courant groepsmaatschappijen

185.880

 

12.419

Zorgverleners

159.690

 

-

Nog te factureren aan verzekerden

53.897

 

-

Leveranciers

19.138

 

-

Belastingdienst

18.750

 

-

Rekening-courant gelieerde rechtspersonen

3.909

 

-

Vorderingen groepsmaatschappijen

931

 

1.310

Andere vorderingen

13.538

 

102

    
 

455.733

 

13.831

Over de rekening-courant groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld, noch is een aflossingsschema overeengekomen.