33 Materiële vaste activa

 

Inventaris en automati-sering

 

Verbou-wingen

 

Andere bedrijfs-middelen

 

Activa in uitvoering en vooruit-betalingen

 

Totaal 2021

 

Totaal 2020

            

Aanschafwaarde per 1 januari

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Cumulatieve afschrijvingen

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Boekwaarde per 1 januari voor herstructurering

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

            

Mutaties herstructurering

           

Aanschafwaarde

24.701

 

14.245

 

1.599

 

-

 

40.545

 

-

Cumulatieve afschrijvingen

-15.689

 

-6.778

 

-1.256

 

-

 

-23.723

 

-

Boekwaarde per 1 januari na herstructurering

9.012

 

7.467

 

344

 

-

 

16.822

 

-

            

Herrubricering aanschafwaarde

-

 

-4.455

 

-

 

-

 

-4.455

 

-

Herrubricering cumulatieve afschrijving

-

 

2.413

 

-

 

-

 

2.413

 

-

Boekwaarde na herrubricering

9.012

 

5.425

 

344

 

-

 

14.781

 

-

            

Investeringen

2.174

 

84

 

-

 

34

 

2.292

 

-

Desinvesteringen

-1.079

 

-26

 

-207

 

-

 

-1.312

 

-

Afschrijvingen

-3.509

 

-954

 

-72

 

-

 

-4.535

 

-

Afschrijvingen desinvestering

1.022

 

26

 

207

 

-

 

1.255

 

-

Boekwaarde per 31 december

7.620

 

4.555

 

272

 

34

 

12.481

 

-

            

Cumulatieve aanschafwaarde

25.796

 

9.848

 

1.392

 

34

 

37.070

 

-

Cumulatieve afschrijvingen

-18.175

 

-5.293

 

-1.121

 

-

 

-24.590

 

-

            

Boekwaarde per 31 december

7.620

 

4.555

 

271

 

34

 

12.481

 

-

            

Afschrijvingspercentage

10-33%

 

10%

 

10-20%

      

Als gevolg van de juridische herstructurering is de bestemming van panden gewijzigd van verhuur naar eigen gebruik. Hierdoor heeft een herrubricering plaatsgevonden van materiële vaste activa (verbouwingen) naar terreinen en gebouwen.