13 Technische voorzieningen

Voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten

De voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten bestaat per 31 december uit:

 

2021

 

2020

    

Technische voorziening Zorgverzekeringswet

2.998.775

 

2.909.646

Technische voorziening overige ziektekosten

40.514

 

43.677

 

3.039.289

 

2.953.323

    

Afhandelingskosten

20.420

 

17.820

Voorschotten

-863.234

 

-737.464

    
 

2.196.475

 

2.233.679

Het mutatieoverzicht van de technische voorziening Zorgverzekeringswet en overige ziektekosten luidt als volgt:

 

2021

 

2020

    

Stand per 1 januari

2.953.323

 

2.758.127

Onttrekking

-2.795.268

 

-2.635.376

Vrijval

-44.067

 

-48.713

Toevoeging

2.925.301

 

2.879.285

    

Stand per 31 december

3.039.289

 

2.953.323

Overzicht ontwikkeling zorgkostenclaims

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

Totaal

Schatting van cumulatieve claims

           

- einde tekenjaar

10.579.104

 

10.624.273

 

9.945.019

 

9.794.645

 

9.454.531

  

- een jaar later

-

 

10.658.852

 

9.969.883

 

9.758.921

 

9.387.919

  

- twee jaar later

-

 

-

 

9.953.324

 

9.773.328

 

9.379.211

  

- drie jaar later

-

 

-

 

-

 

9.756.072

 

9.365.580

  

- vier jaar later

-

 

-

 

-

 

-

 

9.368.832

  
            

Schatting van cumulatieve claims

10.579.104

 

10.658.852

 

9.953.324

 

9.756.072

 

9.368.832

 

50.316.184

Cumulatieve betalingen

7.727.344

 

10.471.323

 

9.953.324

 

9.756.072

 

9.368.832

 

47.276.895

            

Waarde opgenomen in het overzicht van de financiële positie per 31 december 2021

2.851.760

 

187.529

 

-

 

-

 

-

 

3.039.289

Het duurt meerdere jaren voordat een schadejaar definitief is afgewikkeld, waardoor in de jaren na boekjaar (t) onder meer als gevolg van correcties en herdeclaraties uitloopresultaten ontstaan. Verwezen wordt naar de paragraaf over de basisverzekering en de paragraaf over het risicomanagement waar de risico’s en onzekerheden terzake nader zijn toegelicht.

De verstrekte voorschotten per zorgverlener bedragen maximaal de waarde van de verrichte zorg door zorgverleners verstrekt aan verzekerden van CZ groep. Deze voorschotten zijn gesaldeerd in de technische voorziening.

De gehele voorziening betreft kortlopende verplichtingen. Een kwalitatieve toereikendheidstoets is uitgevoerd, waarbij is vastgesteld dat de voorziening toereikend is.

Voorziening voor lopende risico's

De voorziening voor lopende risico's betreft een voorziening voor toekomstige negatieve resultaten op (collectieve) verzekeringscontracten. De gehele voorziening betreft kortlopende verplichtingen.

Het mutatieoverzicht van de voorziening voor lopende risico's luidt als volgt:

 

2021

 

2020

    

Stand per 1 januari

104.927

 

145.383

Onttrekking

-94.917

 

-102.879

Vrijval

-10.010

 

-42.504

Toevoeging

254.400

 

104.927

    

Stand per 31 december

254.400

 

104.927