Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021

(x 1.000 euro)

   

2021

   

2020

         

Technische rekening ziektekostenverzekering

      

Verdiende premies eigen rekening en bijdragen

[18]

  

10.923.606

   

11.068.268

Wijziging voorziening voor lopende risico's

   

-149.473

   

40.456

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen

   

-3.994

   

-2.668

Overige technische baten eigen rekening

[19]

  

-

   

2.711

Uitkeringen ziektekosten eigen rekening

[20]

  

-10.566.023

   

-10.633.094

Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

[21]

  

-347.595

   

-348.556

Overige technische lasten eigen rekening

[22]

  

-3.364

   

-355

         

Resultaat technische rekening ziektekostenverzekering

 

-146.843

   

126.762

         

Niet-technische rekening

        

Resultaat technische rekening ziektekostenverzekering

 

-146.843

   

126.762

         

Opbrengsten uit beleggingen

[23]

20.570

   

26.748

  

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

 

51.537

   

99.573

  

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

 

63.488

   

-72.578

  

Beheerkosten en interestlasten

[24]

-14.274

   

-9.066

  

Netto opbrengsten uit beleggingen

[25]

  

121.322

   

44.677

         

Interest voorziening RVVZ

   

-

   

-7

         

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar de technische rekening ziektekostenverzekering

   

3.994

   

2.668

         

Totaal resultaat

[26]

  

-21.528

   

174.100