45 Opbrengsten uit beleggingen

De opbrengsten uit beleggingen zijn als volgt gespecificeerd:

 

2021

 

2020

    

Opbrengsten / lasten gebouwen en terreinen

-1.569

 

3.837

Interestbaten groepsmaatschappijen

548

 

589

Overige interestbaten / lasten

-418

 

26

    
 

-1.440

 

4.452

In 2021 is in de opbrengst gebouwen en terreinen 47 duizend euro (2020: 4,2 miljoen euro) aan huuropbrengsten voor gebouwen opgenomen. Hiervan is de interne huuropbrengst nihil (2020: 4,0 miljoen euro) en de externe huuropbrengst 47 duizend euro (2020: 0,2 miljoen euro). In 2021 zijn de opbrengst / lasten gebouwen en terreinen negatief doordat de afschrijvingskosten hoger zijn dan de huuropbrengsten.