8 Materiële vaste activa

Het mutatieoverzicht van de materiële vaste activa luidt als volgt:

 

Inventaris en automati-sering

 

Verbou-wingen

 

Andere bedrijfs-middelen

 

Activa in uitvoering en vooruit- betalingen

 

Totaal 2021

 

Totaal 2020

            

Aanschafwaarde

24.701

 

14.245

 

1.599

 

-

 

40.545

 

46.870

Cumulatieve afschrijvingen

-15.689

 

-6.778

 

-1.256

 

-

 

-23.723

 

-27.626

Boekwaarde per 1 januari

9.012

 

7.467

 

343

 

-

 

16.822

 

19.244

            

Herrubricering aanschafwaarde

-

 

-4.455

 

-

 

-

 

-4.455

 

-

Herrubricering cumulatieve afschrijving

-

 

2.413

 

-

 

-

 

2.413

 

-

Boekwaarde na herrubricering

9.012

 

5.425

 

343

 

-

 

14.780

 

19.244

            

Investeringen

2.174

 

84

 

-

 

34

 

2.292

 

2.549

Desinvesteringen

-1.079

 

-26

 

-207

 

-

 

-1.312

 

-8.874

Afschrijvingen

-3.509

 

-954

 

-72

 

-

 

-4.535

 

-4.933

Afschrijvingen desinvestering

1.022

 

26

 

207

 

-

 

1.255

 

8.836

Boekwaarde per 31 december

7.620

 

4.555

 

271

 

34

 

12.481

 

16.822

            

Cumulatieve aanschafwaarde

25.796

 

9.848

 

1.392

 

34

 

37.070

 

40.545

Cumulatieve afschrijvingen

-18.176

 

-5.293

 

-1.121

 

-

 

-24.590

 

-23.723

            

Boekwaarde per 31 december

7.620

 

4.555

 

271

 

34

 

12.481

 

16.822

            

Afschrijvingspercentage

10-33%

 

10%

 

10-20%

      

Als gevolg van de juridische herstructurering is de bestemming van panden gewijzigd van verhuur naar eigen gebruik. Hierdoor heeft een herrubricering plaatsgevonden van materiële vaste activa (verbouwingen) naar terreinen en gebouwen.