20 Uitkeringen ziektekosten eigen rekening

Specificaties van de uitkeringen ziektekosten eigen rekening luiden als volgt:

 

2021

 

2020

    

Bruto uitkeringen ziektekosten

10.620.445

 

10.467.009

Aandeel herverzekering (HKC)

-17.218

 

-20.503

Wijziging voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten

-37.204

 

186.588

    
 

10.566.023

 

10.633.094

De uitkeringen zijn als volgt verdeeld over de Zorgverzekeringswet en de andere verzekeringen.

 

2021

 

2020

    

Uitkeringen Zorgverzekeringswet

9.810.522

 

9.834.509

Andere uitkeringen ziektekosten

755.501

 

798.585

    
 

10.566.023

 

10.633.094