41 Overige schulden

 

2023

 

2022

    

Belastingen en sociale premies

10.288

 

10.208

Toe te kennen ondersteuningsgelden

8.109

 

7.870

Crediteuren

3.227

 

2.095

Toe te kennen subsidies

1.733

 

1.443

Nog te betalen kosten derden

1.701

 

6.494

Rekening-courant groepsmaatschappijen

-

 

70.686

Overige

2.036

 

1.497

    
 

27.094

 

100.294

Over de rekening-courant groepsmaatschappijen en gelieerde rechtspersonen wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld, noch is een aflossingsschema overeengekomen.