7 Overige vorderingen

De specificatie van de overige vorderingen luidt als volgt:

 

2023

 

2022

    

Trusted Third party (TTP)

244.943

 

219.975

Zorgverleners

188.985

 

89.523

Rekening-courant CAK

63.031

 

40.005

Leveranciers

53.271

 

20.336

Nog te factureren aan verzekerden

29.186

 

83.672

Rekening-courant gelieerde rechtspersonen

5.572

 

3.182

Andere vorderingen

5.478

 

19.103

    
 

590.467

 

475.798

De overige vorderingen hebben een kortlopend karakter.