33 Materiële vaste activa

 

Inventaris en automati-sering

 

Verbou-wingen

 

Andere bedrijfs-middelen

 

Activa in uitvoering en vooruit-betalingen

 

Totaal 2023

 

Totaal 2022

            

Aanschafwaarde

24.128

 

9.825

 

1.423

 

-

 

35.375

 

37.070

Cumulatieve afschrijvingen

-18.709

 

-6.131

 

-1.186

 

-

 

-26.027

 

-24.590

Boekwaarde per 1 januari

5.419

 

3.694

 

236

 

-

 

9.349

 

12.481

            

Investeringen

1.072

 

-

 

25

 

136

 

1.232

 

1.075

Desinvesteringen

-434

 

-5

 

-197

 

-

 

-636

 

-2.770

Afschrijvingen

-2.617

 

-804

 

-75

 

-

 

-3.495

 

-4.135

Afschrijvingen desinvestering

434

 

5

 

197

 

-

 

635

 

2.698

            

Boekwaarde per 31 december

3.873

 

2.890

 

186

 

136

 

7.085

 

9.349

            

Cumulatieve aanschafwaarde

24.765

 

9.820

 

1.250

 

136

 

35.972

 

35.375

Cumulatieve afschrijvingen

-20.892

 

-6.930

 

-1.064

 

-

 

-28.887

 

-26.027

            

Boekwaarde per 31 december

3.873

 

2.890

 

186

 

136

 

7.085

 

9.349

            

Afschrijvingspercentage

10-33%

 

10%

 

10-20%