23 Opbrengsten uit beleggingen

De opbrengsten uit overige beleggingen zijn als volgt gespecificeerd:

 

2023

 

2022

    

Opbrengst andere financiële beleggingen

55.402

 

-

Interestbaten deposito's

29.869

 

2.227

Interestbaten vastrentende waarden

15.803

 

14.066

Dividenden

7.812

 

8.531

Opbrengst / lasten gebouwen en terreinen

832

 

-2.468

Overige Interestbaten

2.831

 

576

    
 

112.549

 

22.933

In 2023 is in de opbrengst gebouwen en terreinen 1,1 miljoen euro (2022: 1,1 miljoen euro) aan interne huur voor de gebouwen opgenomen. Onder de bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening is eveneens een bedrag van 1,1 miljoen euro (2022: 1,1 miljoen euro) met betrekking tot deze huuropbrengst verantwoord. De opbrengst / lasten gebouwen en terreinen waren in 2022 negatief doordat de afschrijvingskosten hoger zijn dan de huuropbrengsten.