Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Subsidieontvangsten

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. heeft enkele subsidie beschikkingen ontvangen voor maximaal 7,8 miljoen euro, daarmee is Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. voor maximaal 7,8 miljoen euro aansprakelijk. Per 31 december 2023 bedraagt de aansprakelijkheid 5,9 miljoen euro en heeft dit een langlopend karakter.

Huurovereenkomsten

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. huurt servicekantoren en overige bedrijfsruimtes van derden. De totale huurverplichting per 31 december 2023 bedraagt 0,2 miljoen euro. De verplichting korter dan 1 jaar bedraagt 0,2 miljoen euro en van een huurverplichting langer dan 5 jaar is geen sprake.

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. heeft zich op 31 december 2023 garant gesteld voor een huurovereenkomst ten bedrage van 6.000 euro.

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. verhuurt diverse bedrijfspanden aan derden. Het totale huurrecht per 31 december 2023 bedraagt 31.000 euro. Het huurrecht korter dan 1 jaar bedraagt 31.000 euro en er is geen sprake van een huurrecht langer dan 5 jaar.

Leaseovereenkomsten

De totale leaseverplichting van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. per 31 december 2023 bedraagt 3,5 miljoen euro. De verplichting korter dan 1 jaar bedraagt 1,2 miljoen euro en de verplichting langer dan 5 jaar bedraagt minder dan 0,1 miljoen euro.

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Ziektekosten, die het gevolg zijn van terroristische activiteiten zijn herverzekerd bij de NHT. Onderdeel van deze herverzekeringsovereenkomst is dat kosten die landelijk, per jaar en over alle branches gezamenlijk 200 miljoen euro niet te boven gaan, voor rekening komen van de deelnemende verzekeraars. Het aandeel waarvoor CZ groep hierin garant staat is 7,68%.

Zorginkoopcontracten

CZ groep heeft met het merendeel van de zorgaanbieders zorginkoopcontracten afgesloten met een looptijd van een jaar. Met een aantal zorgaanbieders zijn meerjarige overeenkomsten afgesloten. De hoogte van de verplichting is maximaal gelijk aan de te verwachten zorgkosten van deze zorgaanbieders.

Fiscale positie voor de omzetbelasting

Voor de omzetbelasting bestaat een fiscale eenheid ter voorkoming van cumulatie van belastingdruk op de collectief gedragen en op bedrijfseconomische grondslagen doorberekende organisatiekosten. Deze fiscale eenheid bestaat uit Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A., CZ Zorgverzekeringen N.V., Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V., OHRA Zorgverzekeringen N.V. en CZ zorgkantoor B.V.

Als gevolg van de fiscale eenheid zijn vermelde juridische entiteiten hoofdelijk aansprakelijk voor de hieruit komende rechten en verplichtingen.

Inkoop- en investeringscontracten

Om de continuïteit van haar dienstverlening te waarborgen heeft CZ groep inkoop- en investeringscontracten afgesloten met leveranciers. Het merendeel van deze contracten heeft een looptijd van één jaar. Met een beperkt aantal leveranciers zijn meerjarige overeenkomsten afgesloten. De hoogte van de verplichtingen is maximaal gelijk aan de te verwachten bedrijfskosten en investeringen.

Investeringsverplichtingen

De totale investeringsverplichting per 31 december 2023 van CZ Fund Management B.V. aangegaan uit hoofde van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A., CZ Zorgverzekeringen N.V., Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V. en OHRA Zorgverzekeringen N.V. bedraagt 108,3 miljoen euro. Een deel van deze verplichtingen heeft voor 38,3 miljoen euro een looptijd langer dan 1 jaar, er is geen sprake van verplichtingen langer dan 5 jaar. Daarnaast is Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. een investeringsverplichting aangegaan van 5,7 miljoen euro. Deze verplichting heeft een looptijd langer dan 1 jaar, er is geen sprake van verplichtingen langer dan 5 jaar.