11 Concentratierisico's

De belangrijkste concentratierisico's, groter dan 3% van het balanstotaal, worden gevormd door:

Balanspost

Tegenpartij

2023

 

2022

     

Rekening-courant ZiNL

ZiNL

1.272.599

 

1.166.250

Overige financiële beleggingen en liquide middelen

ING Groep NV

189.121

 

-

Overige financiële beleggingen en liquide middelen

Credit Agricole Group

-

 

169.530

Bij de bepaling van het concentratierisico is look through toegepast op de posities opgenomen in de beleggingsportefeuille van CZ Beleggingsfonds en de posities opgenomen in de geldmarktfondsen.