13 Technische voorzieningen

Voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten

De voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten bestaat per 31 december uit:

 

2023

 

2022

    

Technische voorziening Zorgverzekeringswet

2.505.339

 

3.044.823

Technische voorziening overige ziektekosten

39.829

 

51.094

 

2.545.168

 

3.095.917

    

Afhandelingskosten

13.020

 

23.696

Voorschotten

-847.330

 

-1.093.128

    
 

1.710.858

 

2.026.485

Het mutatieoverzicht van de technische voorziening Zorgverzekeringswet en overige ziektekosten luidt als volgt:

 

2023

 

2022

    

Stand per 1 januari

3.095.917

 

3.039.289

Onttrekking

-2.784.086

 

-2.699.185

Vrijval

-59.841

 

-160.325

Toevoeging

2.293.179

 

2.916.138

    

Stand per 31 december

2.545.168

 

3.095.917

Overzicht ontwikkeling zorgkostenclaims

2023

 

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

Totaal

Schatting van cumulatieve claims

           

- einde tekenjaar

12.263.326

 

10.851.194

 

10.579.104

 

10.624.273

 

9.945.019

  

- een jaar later

-

 

10.841.373

 

10.466.955

 

10.658.852

 

9.969.883

  

- twee jaar later

-

 

-

 

10.477.204

 

10.639.447

 

9.953.324

  

- drie jaar later

-

 

-

 

-

 

10.659.966

 

9.954.376

  

- vier jaar later

-

 

-

 

-

 

-

 

9.956.147

  
            

Schatting van cumulatieve claims

12.263.326

 

10.841.373

 

10.477.204

 

10.659.966

 

9.956.147

 

54.198.016

Cumulatieve betalingen

9.906.874

 

10.652.657

 

10.477.204

 

10.659.966

 

9.956.147

 

51.652.848

            

Waarde opgenomen in het overzicht van de financiële positie per 31 december 2023

2.356.452

 

188.716

 

-

 

-

 

-

 

2.545.168

Het duurt meerdere jaren voordat een schadejaar definitief is afgewikkeld, waardoor in de jaren na boekjaar (t) onder meer als gevolg van correcties en herdeclaraties uitloopresultaten ontstaan. Verwezen wordt naar de paragraaf over de basisverzekering en de paragraaf over het risicomanagement waar de risico’s en onzekerheden terzake nader zijn toegelicht.

De verstrekte voorschotten per zorgverlener bedragen maximaal de waarde van de verrichte zorg door zorgverleners verstrekt aan verzekerden van CZ groep. Deze voorschotten zijn gesaldeerd in de technische voorziening.

De gehele voorziening betreft kortlopende verplichtingen. Een kwalitatieve toereikendheidstoets is uitgevoerd, waarbij is vastgesteld dat de voorziening toereikend is.

Voorziening voor lopende risico's

De voorziening voor lopende risico's betreft een voorziening voor toekomstige negatieve resultaten op (collectieve) verzekeringscontracten. De gehele voorziening betreft kortlopende verplichtingen.

Het mutatieoverzicht van de voorziening voor lopende risico's luidt als volgt:

 

2023

 

2022

    

Stand per 1 januari

154.750

 

254.400

Onttrekking

-70.786

 

-124.515

Vrijval

-83.964

 

-129.885

Toevoeging

92.200

 

154.750

    

Stand per 31 december

92.200

 

154.750

Een kwalitatieve toereikendheidstoets is uitgevoerd, waarbij is vastgesteld dat de voorziening toereikend is.