4 Overige financiële beleggingen

Het mutatieoverzicht van de overige financiële beleggingen luidt als volgt:

 

Zakelijke waarden

 

Vast- rentende waarden

 

Leningen

 

Deposito's

 

Andere financiële beleg-gingen

          

Boekwaarde per 1 januari

405.757

 

225.980

 

3.020

 

605.935

 

2.169.214

Aankopen

71.720

 

309.488

 

-

 

-

 

-

Verkopen/ aflossingen

-133.596

 

-343.664

 

141

 

-

 

-

Saldo mutaties

-

 

-

 

-

 

-83.986

 

-19.834

Waardeveranderingen van beleggingen

66.849

 

10.330

 

-

 

-

 

-15.269

          

Boekwaarde per 31 december

410.729

 

202.134

 

3.161

 

521.949

 

2.134.111

  

Totaal 2023

 

Totaal 2022

     

Boekwaarde per 1 januari

 

3.409.906

 

3.331.416

Aankopen

 

381.208

 

422.912

Verkopen/ aflossingen

 

-477.119

 

-760.887

Saldo mutaties

 

-103.820

 

618.114

Waardeveranderingen van beleggingen

 

61.910

 

-201.649

     

Boekwaarde per 31 december

 

3.272.085

 

3.409.906

De in 2022 ontvangen gelden uit de Catastroferegeling en de gelden uit het opgeheven subfonds staatsobligaties zijn herbelegd in het subfonds geldmarkt lang en worden verantwoord onder saldo mutaties.

Door alle verzekeraars van CZ groep zijn nagenoeg alle financiële beleggingen ondergebracht in een gezamenlijke assetpool, CZ Beleggingsfonds. CZ groep heeft de onderliggende overige financiële beleggingen, waarin wordt belegd middels de subfondsen welke vallen onder de paraplu van CZ Beleggingsfonds, in haar geconsolideerde jaarrekening opgenomen.

Zakelijke waarden

Per 31 december 2023 bestaat de positie verantwoord onder de zakelijke waarden geheel uit de onderliggende beleggingen verantwoord onder zakelijke waarden in het subfonds aandelen, welke een waarde vertegenwoordigt van 410,7 miljoen euro (2022: 405,8 miljoen euro). De verkrijgingsprijs per 31 december 2023 bedraagt 270,7 miljoen euro (2022: 303,1 miljoen euro).

De beleggingen in zakelijke waarden luiden niet alleen in euro’s. De valutarisico’s zijn niet afgedekt.

In het onderstaande overzicht is de verdeling van de valutaposities van de zakelijke waarden opgenomen. De zakelijke waarden in het subfonds aandelen betreffen beursgenoteerde aandelen.

Valuta

2023

 

2022

Amerikaanse dollar

265.863

 

245.793

Euro

31.700

 

35.596

Japanse yen

24.576

 

22.922

Britse pond

12.544

 

15.335

Canadese dollar

12.261

 

12.921

Hong Kong dollar

11.223

 

16.929

Taiwanese dollar

10.021

 

9.226

Zwitserse franc

8.608

 

8.728

Deense kroon

6.202

 

5.129

Australische dollar

5.922

 

8.414

Zweedse kroon

3.318

 

3.804

Zuid-Koreaanse won

2.989

 

3.387

Zuid-Afrikaanse rand

2.318

 

2.777

Braziliaanse real

2.099

 

2.027

Mexicaanse peso

1.610

 

1.240

VAE dirham

1.223

 

1.449

Indonesische roepia

1.173

 

1.076

Noorse kroon

1.170

 

1.292

Maleisische ringgit

1.141

 

1.323

Thaise baht

898

 

1.460

Poolse Zloty

846

 

-

Singaporese dollar

721

 

1.264

Chinese renminbi

628

 

737

Overig

1.675

 

2.929

    

Boekwaarde per 31 december

410.729

 

405.757

Vastrentende waarden

 

2023

 

2022

    

Subfonds bedrijfsobligaties

190.086

 

173.816

Subfonds geldmarkt lang

12.048

 

52.164

    
 

202.134

 

225.980

De verkrijgingsprijs van de vastrentende waarden bedraagt per 31 december 2023 201,5 miljoen euro (2022: 241,0 miljoen euro).

In de subfondsen zijn geen posities in vreemde valuta opgenomen. De vastrentende waarden in de subfondsen betreffen beursgenoteerde obligaties.

Subfonds bedrijfsobligaties

Onderstaand is de kredietwaardigheid toegelicht. De duration bedraagt voor het subfonds bedrijfsobligaties 4,39 jaar (2022: 3,45 jaar).

Kredietwaardigheid

2023

 

2022

    

AAA

6%

 

6%

AA

8%

 

8%

A

51%

 

50%

BBB

33%

 

34%

BB

2%

 

2%

    
 

100%

 

100%

Subfonds geldmarkt lang

De strategische cash positie van CZ groep is belegd middels het subfonds geldmarkt lang. De middelen belegd in het subfonds geldmarkt lang zijn door de participanten maandelijks opeisbaar en bestaan uit onderliggende waarden belegd in obligaties, deposito’s en commercial paper belegd in euro’s. De duration bedraagt voor het subfonds geldmarkt lang 0,16 jaar (2022: 0,21 jaar).

Kredietwaardigheid

2023

 

2022

    

AA

40%

 

52%

A

58%

 

43%

BBB

2%

 

5%

    
 

100%

 

100%

Leningen

Deze leningen zijn verstrekt aan derden. Eén lening van 39 duizend euro wordt afgelost in de resterende looptijd van 5 jaar. Voor de overige leningen zijn geen aflossingsschema’s vastgesteld. De rentepercentages variëren van 0% tot 5%. Er zijn geen zekerheden gesteld. Er zijn drie leningen volledig voorzien.

Deposito's

De specificatie van de deposito's luidt als volgt:

 

2023

 

2022

    

Subfonds geldmarkt lang

390.002

 

416.442

Subfonds geldmarkt kort

131.947

 

189.493

    
 

521.949

 

605.935

Subfonds geldmarkt kort

Het subfonds geldmarkt kort staat ter beschikking voor de financiering van de dagelijkse bedrijfsvoering. De gelden in dit subfonds zijn dan ook niet betrokken in de Asset & Liability Management studie (ALM) die periodiek wordt uitgevoerd ten behoeve van het herijken van de beleggingsportefeuille.

De middelen belegd in het subfonds geldmarkt kort zijn door de participanten dagelijks opeisbaar en bestaan uit onderliggende waarden belegd in obligaties, deposito’s en commercial paper, belegd in euro’s. De duration bedraagt voor het subfonds geldmarkt kort 0,10 jaar (2022: 0,11 jaar).

Kredietwaardigheid

2023

 

2022

    

AA

33%

 

31%

A

57%

 

58%

BBB

10%

 

11%

    
 

100%

 

100%

Andere financiële beleggingen

 

2023

 

2022

    

Subfonds geldmarkt lang

1.193.274

 

1.249.501

Subfonds hypotheken

333.324

 

319.003

Subfonds vastgoed

276.283

 

140.019

Subfonds geldmarkt kort

248.869

 

451.606

Subfonds infrastructuur

70.664

 

-

Externe geldmarkt fondsen

8.343

 

6.695

Herbeleggingsrekeningen

2.002

 

2.387

Private equity

1.349

 

-

Overige

2

 

2

    
 

2.134.111

 

2.169.214

Subfonds hypotheken

Het subfonds hypotheken belegt in de hypothekenfondsen van GSAM en ASR. De verkrijgingsprijs per 31 december 2023 bedraagt 374,3 miljoen euro (2022: 367,0 miljoen euro).

De duration van deze beleggingen in hypotheken bedraagt 7,34 jaar (2022: 7,34 jaar). De participatiewaardes van de hypothekenfondsen in GSAM en ASR bedragen per 31 december 2023 respectievelijk 95 euro (2022: 93 euro) en 8.955 euro (2022: 8.762 euro). De belangen van het subfonds hypotheken in het totaal belegd vermogen van de fondsen van GSAM en ASR bedragen 3,11% (2022: 5,15%) en 1,53% (2022: 1,56%).

Subfonds vastgoed

Het subfonds vastgoed belegt in het vastgoedfonds van CBRE, ASR en Prologis en APER. De belangen in het vastgoedfonds APER zijn in 2023 aangekocht. De totale verkrijgingsprijs per 31 december 2023 bedraagt 305,9 miljoen euro (2022: 152,1 miljoen euro). De participatiewaarde CBRE, ASR, Prologis en APER bedraagt per 31 december 2023 respectievelijk 206.813 euro, 951 euro, 15 euro en 900 euro (2022: 200.738 euro, 943 euro en 12 euro). Het belang van het subfonds vastgoed in het totaal belegd vermogen van CBRE, ASR, Prologis en APER bedraagt respectievelijk 2,43%, 3,96%, 0,36% en 6,08% (2022: 2,43%, 3,81% en 0,28%).

Subfonds infrastructuur

Het subfonds infrastructuur belegt sinds 2023 in de externe infrastructuurfondsen van Vauban en Equitix. De totale verkrijgingsprijs van Vauban en Equitix bedraagt per 31 december 2023 75,8 miljoen euro. De participatiewaardes van de fondsen van Vauban en Equitix bedragen per 31 december 2023 respectievelijk 1.056 euro en 106 euro. Het belang van het subfonds infrastructuur per 31 december 2023 in het totaal belegd vermogen van de fondsen van Vauban en Equitix bedragen respectievelijk 6,36% en 15,69%.

Private equity

Private equity belegt sinds begin 2023 in het private equity fonds van EQT. De verkrijgingsprijs per 31 december 2023 bedraagt 1,9 miljoen euro.