36 Concentratierisico's activa

Balanspost

Tegenpartij

2023

 

2022

     

Overige financiële beleggingen en liquide middelen

ING Bank

173.597

 

151.462

Bij de bepaling van het concentratierisico is look through toegepast op de posities opgenomen in de beleggingsportefeuille van CZ Beleggingsfonds en de posities opgenomen in de geldmarktfondsen.