Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2023

(x 1.000 euro)

   

2023

   

2022

       

Technische rekening ziektekostenverzekering

        

Verdiende premies eigen rekening en bijdragen

   

950.171

   

915.864

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen

   

14.048

   

561

Overige technische baten eigen rekening

[43]

  

3.342

   

-

Uitkeringen ziektekosten eigen rekening

[44]

  

-861.245

   

-764.405

Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

[45]

  

-103.801

   

-96.912

Overige technische lasten eigen rekening

[46]

  

-

   

-11.450

         

Resultaat technische rekening ziektekostenverzekering

   

2.516

   

43.657

         

Niet-technische rekening

        

Resultaat technische rekening ziektekostenverzekering

   

2.516

   

43.657

         

Resultaten uit deelnemingen

[29]

80.242

   

-107.311

  

Opbrengsten uit beleggingen

[47]

14.011

   

-2.931

  

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

 

10.091

   

733

  

Niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

 

-5.198

   

-11.171

  

Beheerkosten en interestlasten

[48]

-444

   

-403

  

Netto opbrengsten uit beleggingen

[49]

  

98.702

   

-121.084

         
         

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar de technische rekening ziektekostenverzekering

   

-14.048

   

-561

         
         

Totaal resultaat

   

87.170

   

-77.987