16 Overige schulden

 

2023

 

2022

    

Zorgverzekeraars uit hoofde van toepassing Solidariteitsregeling

42.064

 

13.786

Belastingen en sociale premies

10.289

 

10.209

Toe te kennen ondersteuningsgelden

8.109

 

7.870

Crediteuren

3.227

 

2.095

Nog te betalen kosten derden

1.701

 

6.494

Rekening-courant gelieerde rechtspersonen

131

 

119

Overige

4.042

 

3.005

    
 

69.563

 

43.577