26 Totaal resultaat

De aansluiting tussen het geconsolideerde resultaat en het resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekeningen luidt als volgt:

 

2023

 

2022

    

Resultaat Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. exclusief deelnemingsresultaat

6.928

 

29.323

CZ Zorgverzekeringen N.V.

28.296

 

-91.596

OHRA Zorgverzekeringen N.V.

41.940

 

-11.616

Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V.

15.866

 

-3.894

CZ zorgkantoor B.V.

-5.887

 

-230

CZ Fund Management B.V.

27

 

26

Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars

454

 

445

    

Resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening

87.624

 

-77.543

    

Resultaat Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. inclusief deelnemingsresultaat

87.170

 

-77.987

Bestemming van het resultaat

2023

 

2022

    

Herwaarderingsreserve

4.250

 

-2.412

Overige wettelijke reserves

-9.460

 

-230

Bestemmingsreserve

-285

 

1.149

Statutaire reserve

93.118

 

-76.050

    
 

87.624

 

-77.543