20 Uitkeringen ziektekosten eigen rekening

Specificaties van de uitkeringen ziektekosten eigen rekening luiden als volgt:

 

2023

 

2022

    

Bruto uitkeringen ziektekosten

12.602.818

 

10.905.177

Aandeel herverzekering (HKC)

-32.631

 

-25.897

Wijziging voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten

-315.627

 

-169.989

    
 

12.254.561

 

10.709.291

De uitkeringen zijn als volgt verdeeld over de Zorgverzekeringswet en de andere verzekeringen.

 

2023

 

2022

    

Uitkeringen Zorgverzekeringswet

11.424.799

 

9.944.886

Andere uitkeringen ziektekosten

861.245

 

764.405

    
 

12.286.044

 

10.709.291