30 Overige financiële beleggingen

 

Zakelijke waarden

 

Vast- rentende waarden

 

Leningen

 

Andere financiële beleg- gingen

 

Totaal 2023

 

Totaal 2022

            

Boekwaarde per 1 januari

23.907

 

10.584

 

47

 

216.639

 

251.178

 

462.258

Aankopen

-

 

-

 

-

 

9.118

 

9.118

 

5.765

Verkopen/ aflossingen

-15.028

 

-5.424

 

-8

 

-64.587

 

-85.046

 

-10.765

Saldo mutaties

-

 

-

 

-

 

-76.822

 

-76.822

 

-195.643

Waardeveranderingen van beleggingen

3.180

 

538

 

-

 

1.175

 

4.893

 

-10.438

            

Boekwaarde per 31 december

12.059

 

5.699

 

39

 

85.523

 

103.320

 

251.178

Door alle verzekeraars van CZ groep en daarmee ook door Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A., zijn nagenoeg alle financiële beleggingen ondergebracht in een gezamenlijke assetpool, CZ Beleggingsfonds. Iedere verzekeraar binnen CZ groep heeft, al naar gelang de inbreng, participaties in de betreffende subfondsen van CZ Beleggingsfonds verkregen. De participatie in het subfonds aandelen is verantwoord onder de zakelijke waarden. De participatie in het subfonds bedrijfsobligaties is verantwoord onder de vastrentende waarden. De participaties in de subfondsen geldmarkt lang en geldmarkt kort, het subfonds hypotheken, het subfonds infrastructuur, het subfonds vastgoed en het private equity fonds zijn verantwoord onder de andere financiële beleggingen.

Zakelijke waarden

Per 31 december 2023 bestaan de zakelijke waarden geheel uit de participatie in het subfonds aandelen. Het belang van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. in het subfonds aandelen betreft per 31 december 2023 2,93% (2022: 5,87%), waarvan de verkrijgingsprijs per 31 december 2023 3,8 miljoen euro bedraagt (2022: 9,1 miljoen euro).

De beleggingen in zakelijke waarden luiden niet alleen in euro's. De valutarisico's zijn niet afgedekt.

In het onderstaande overzicht is de verdeling van de valutaposities over het totaal fondsvermogen van het subfonds aandelen opgenomen. De zakelijke waarden in het subfonds aandelen betreffen beursgenoteerde aandelen.

Valuta

2023

 

2022

    

Amerikaanse dollar

266.208

 

246.254

Euro

31.864

 

35.968

Japanse yen

24.596

 

22.972

Britse pond

12.612

 

15.419

Hong Kong dollar

12.290

 

16.932

Canadese dollar

11.253

 

12.957

Zwitserse franc

10.055

 

8.858

Australische dollar

8.779

 

8.474

Taiwanese dollar

6.242

 

9.261

Zuid-Koreaanse won

5.968

 

3.444

Zweedse kroon

3.351

 

3.830

Braziliaanse real

3.016

 

2.054

Zuid-Afrikaanse rand

2.322

 

2.779

Deense kroon

2.126

 

5.174

Singaporese dollar

1.619

 

1.273

Thaise baht

1.230

 

1.460

Mexicaanse peso

1.226

 

1.244

Indonesische roepia

1.173

 

1.076

Maleisische ringgit

1.149

 

1.332

Noorse kroon

898

 

1.331

Chinese renminbi

857

 

737

VAE dirham

730

 

1.449

Poolse Zloty

629

 

-

Overig

1.765

 

3.024

    

Boekwaarde per 31 december

411.956

 

407.304

Vastrentende waarden

 

2023

 

2022

    

Subfonds bedrijfsobligaties

5.699

 

10.584

    
 

5.699

 

10.584

Het belang van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. in het subfonds bedrijfsobligaties bedraagt 2,93% (2022: 5,87%), waarvan de verkrijgingsprijs per 31 december 2023 4,4 miljoen euro (2022: 8,9 miljoen euro) bedraagt.

In het subfonds zijn geen posities in vreemde valuta opgenomen. De vastrentende waarden in het subfonds betreffen beursgenoteerde obligaties.

Onderstaand is de kredietwaardigheid toegelicht. De duration bedraagt voor het subfonds bedrijfsobligaties 4,39 jaar (2022: 3,45 jaar).

Kredietwaardigheid

2023

 

2022

    

AAA

6%

 

6%

AA

8%

 

8%

A

51%

 

50%

BBB

33%

 

34%

BB

2%

 

2%

    
 

100%

 

100%

Leningen

Deze leningen zijn verstrekt aan derden. Hiervoor zijn geen aflossingsschema’s vastgesteld. De rentepercentages variëren van 0% tot 5%. Er zijn geen zekerheden gesteld. Er is één lening volledig voorzien.

Andere financiële beleggingen

 

2023

 

2022

    

Subfonds geldmarkt lang

47.435

 

101.109

Subfonds geldmarkt kort

11.038

 

88.435

Subfonds hypotheken

9.763

 

18.781

Subfonds vastgoed

8.129

 

8.293

Externe geldmarkt fondsen

5.713

 

-

Subfonds infrastructuur

2.069

 

-

Private equity

1.349

 

-

Herbeleggingsrekeningen

25

 

19

Overige

2

 

2

    
 

85.522

 

216.639

Subfonds geldmarkt lang

Onder de andere financiële beleggingen is de strategische cash positie van CZ groep belegd middels het subfonds geldmarkt lang. Het belang van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. in het subfonds geldmarkt lang is per 31 december 2023 2,93% (2022: 5,87%). De middelen belegd in het subfonds geldmarkt lang zijn door de participanten maandelijks opeisbaar en bestaan uit onderliggende waarden belegd in obligaties, deposito’s en commercial paper belegd in euro’s. De duration bedraagt voor het subfonds geldmarkt lang 0,16 jaar (2022: 0,21 jaar).

Kredietwaardigheid

2023

 

2022

    

AA

40%

 

52%

A

58%

 

43%

BBB

2%

 

5%

    
 

100%

 

100%

Subfonds geldmarkt kort

Het subfonds geldmarkt kort staat ter beschikking voor de financiering van de dagelijkse bedrijfsvoering. De gelden in dit subfonds zijn dan ook niet betrokken in de Asset & Liability Management studie (ALM) die periodiek wordt uitgevoerd ten behoeve van het herijken van de beleggingsportefeuille.

De middelen belegd in het subfonds geldmarkt kort zijn door de participanten dagelijks opeisbaar en bestaan uit onderliggende waarden belegd in obligaties, deposito’s en commercial paper, belegd in euro’s. De duration bedraagt voor het subfonds geldmarkt kort 0,10 jaar (2022: 0,11 jaar).

Kredietwaardigheid

2023

 

2022

    

AA

33%

 

31%

A

57%

 

58%

BBB

10%

 

11%

    
 

100%

 

100%

Subfonds hypotheken

Het subfonds hypotheken belegt in de hypothekenfondsen van GSAM en ASR. De verkrijgingsprijs per 31 december 2023 bedraagt 9,8 miljoen euro (2022: 19,7 miljoen euro). De duration van deze beleggingen in hypotheken bedraagt 7,34 jaar (2022: 7,34 jaar). De participatiewaarde GSAM en ASR bedragen per 31 december 2023 respectievelijk 95 euro (2022: 93 euro) en 8.955 euro (2022: 8.762 euro). De belangen van het subfonds hypotheken in het totaal belegd vermogen van GSAM en ASR bedragen 5,11% (2022: 5,15%) en 1,53% (2022: 1,56%).

Subfonds vastgoed

Het subfonds vastgoed belegt in het vastgoedfonds van CBRE, ASR en Prologis en APER. De belangen in het vastgoedfonds APER zijn in 2023 aangekocht. De totale verkrijgingsprijs per 31 december 2023 bedraagt 8,7 miljoen euro (2022: 8,7 miljoen euro). De participatiewaarde CBRE, ASR, Prologis en APER bedraagt per 31 december 2023 respectievelijk 206.813 euro, 951 euro, 15 euro en 900 euro (2022: 200.738 euro, 943 euro en 12 euro). Het belang van het subfonds vastgoed in het totaal belegd vermogen van CBRE, ASR, Prologis en APER bedraagt respectievelijk 2,43%, 3,96%, 0,36% en 6,08% (2022: 2,43%, 3,81% en 0,28%).

Subfonds infrastructuur

Het subfonds infrastructuur belegt sinds 2023 in de externe infrastructuurfondsen van Vauban en Equitix. De totale verkrijgingsprijs per 31 december 2023 bedraagt 2,2 miljoen euro. De participatiewaardes van de fondsen van Vauban en Equitix bedragen per 31 december 2023 respectievelijk 1.056 euro en 106 euro. Het belang van het subfonds infrastructuur per 31 december 2023 in het totaal belegd vermogen van de fondsen van Vauban en Equitix bedragen respectievelijk 6,36% en 15,69%.

Private equity

Private equity belegt sinds begin 2023 in het private equity fonds van EQT. De verkrijgingsprijs per 31 december 2023 bedraagt 1,9 miljoen euro.