18 Verdiende premies eigen rekening en bijdragen

De specificatie van verdiende premies eigen rekening en bijdragen is als volgt:

 

2023

 

2022

    

Bruto premies Zorgverzekeringswet

5.254.242

 

4.509.201

Andere bruto premies

950.171

 

915.864

Bijdragen Zorginstituut Nederland (ZiNL)

6.361.625

 

5.651.063

Bijdrage Solidariteitsregeling

-28.278

 

39.188

Herverzekeringspremies

-35.261

 

-28.863

    
 

12.502.500

 

11.086.453

Het geschatte negatieve effect van de Solidariteitsregelingen is ultimo 2023 in totaal 42,0 miljoen euro, waarvan 26,0 miljoen euro met betrekking tot 2020, en 16,0 miljoen euro met betrekking tot 2021.