32 Overige vorderingen

 

2023

 

2022

    

Trusted Third party (TTP)

244.943

 

219.975

Rekening-courant groepsmaatschappijen

232.503

 

1.887

Zorgverleners

188.985

 

89.523

Leveranciers

53.271

 

20.336

Nog te factureren aan verzekerden

29.186

 

83.672

Rekening-courant gelieerde rechtspersonen

5.572

 

3.182

Vorderingen groepsmaatschappijen

994

 

994

Andere vorderingen

5.309

 

18.983

    
 

760.764

 

438.552

Over de rekening-courant groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld, noch is een aflossingsschema overeengekomen.