38 Voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten

De voorziening bestaat ultimo boekjaar uit:

 

2023

 

2022

    

Technische voorziening uitkeringen ziektekosten

39.829

 

51.094

Afhandelingskosten

1.500

 

1.760

    
 

41.329

 

52.854

Het mutatieoverzicht van de technische voorziening uitkeringen ziektekosten luidt als volgt:

 

2023

 

2022

    

Stand per 1 januari

51.094

 

40.514

Onttrekking

-34.604

 

-39.304

Vrijval

-16.990

 

-684

Toevoeging

40.329

 

50.568

    

Stand per 31 december

39.829

 

51.094

Overzicht ontwikkeling zorgkostenclaims

2023

 

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

Totaal

Schatting van cumulatieve claims

           

- einde tekenjaar

868.768

 

762.643

 

758.894

 

629.076

 

664.828

  

- een jaar later

-

 

755.470

 

760.505

 

626.199

 

666.065

  

- twee jaar later

-

 

-

 

760.216

 

626.479

 

665.634

  

- drie jaar later

-

 

-

 

-

 

626.476

 

665.575

  

- vier jaar later

-

 

-

 

-

 

-

 

665.518

  
            

Schatting van cumulatieve claims

868.768

 

755.470

 

760.216

 

626.476

 

665.518

 

3.676.448

Cumulatieve betalingen

829.032

 

755.377

 

760.216

 

626.476

 

665.518

 

3.636.619

            

Waarde opgenomen in het overzicht van de financiële positie per 31 december 2023

39.736

 

93

 

-

 

-

 

-

 

39.829