40 Schulden uit directe verzekering

 

2023

 

2022

    

Zorgverleners en verzekerden

530.612

 

189.759

Rekening-courant kostprijsverzekeringen

188

 

1.428

    
 

530.799

 

191.187

De Rekening-courant kostprijsverzekeringen bestaat uit de rekening-courant met Ziektekostenverzekering voor Religieuzen en Missionarissen waarover de kostprijsverzekeringen worden afgewikkeld. De kostprijsverzekeringen zijn met ingang van boekjaar 1 januari 2024 overgegaan in een reguliere collectiviteit. Het resterende rekening- courant saldo heeft een looptijd korter dan één jaar. Er is geen sprake van interest op deze rekening-courant (2022: 0,01%).